Thứ ba,  07/12/2021

TPHCM: Thưởng tết cao nhất 376 triệu đồng

Ngày 25-12, ông Nguyễn Tấn Định, phó trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp TP.HCM (Hepza) cho biết có 40% doanh nghiệp trong tổng số 1.047 doanh nghiệp báo cáo về chế độ lương, thưởng tết năm 2010.Trong đó, mức cao nhất là 376 triệu đồng (thuộc về một doanh nghiệp sản xuất nước uống) và thấp nhất 900.000 đồng đều thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, mức bình quân đạt 1,9 triệu đồng/người.Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng cao nhất là 120 triệu đồng, thấp nhất 1,2 triệu đồng.Theo ông Định, bình quân mức thưởng năm nay cao hơn so với năm ngoái.Ngoài ra, thông tin sơ bộ cho thấy trong 1.047 doanh nghiệp khu vực Hepza chỉ có một nhà máy không có thưởng còn lại đều cam kết có thưởng cho người lao...

Ngày 25-12, ông Nguyễn Tấn Định, phó trưởng Ban quản lý các khu chế xuất – khu công nghiệp TP.HCM (Hepza) cho biết có 40% doanh nghiệp trong tổng số 1.047 doanh nghiệp báo cáo về chế độ lương, thưởng tết năm 2010.

Trong đó, mức cao nhất là 376 triệu đồng (thuộc về một doanh nghiệp sản xuất nước uống) và thấp nhất 900.000 đồng đều thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, mức bình quân đạt 1,9 triệu đồng/người.
Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng cao nhất là 120 triệu đồng, thấp nhất 1,2 triệu đồng.
Theo ông Định, bình quân mức thưởng năm nay cao hơn so với năm ngoái.
Ngoài ra, thông tin sơ bộ cho thấy trong 1.047 doanh nghiệp khu vực Hepza chỉ có một nhà máy không có thưởng còn lại đều cam kết có thưởng cho người lao động.

Theo Tuoitre.vn