Thứ sáu,  20/05/2022

Tràng Định: Thăm và tặng quà GĐCS nhân dịp noel

LSO- Nhân dịp lễ Giáng sinh, sáng ngày 24/12/2010, đoàn đại biểu đại diện cho HĐND, UBND, UBMT TQ và các đoàn thể huyện Tràng Định đã đến thăm, chúc mừng, tặng quà 5 gia đình công giáo có công với nước ở thị trấn Thất Khê.Tại các gia đình, thay mặt cho lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tràng Định đã tặng quà và chuyển lời hỏi thăm, chúc mừng tới các gia đình một mùa Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc. Món qùa tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của huyện đối với các gia đình đã có công cống hiến công sức của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời động viên các gia đình tiếp tục gương mẫu, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước “Sống tốt đời đẹp đạo” tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng...

LSO- Nhân dịp lễ Giáng sinh, sáng ngày 24/12/2010, đoàn đại biểu đại diện cho HĐND, UBND, UBMT TQ và các đoàn thể huyện Tràng Định đã đến thăm, chúc mừng, tặng quà 5 gia đình công giáo có công với nước ở thị trấn Thất Khê.
Tại các gia đình, thay mặt cho lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tràng Định đã tặng quà và chuyển lời hỏi thăm, chúc mừng tới các gia đình một mùa Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc. Món qùa tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của huyện đối với các gia đình đã có công cống hiến công sức của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời động viên các gia đình tiếp tục gương mẫu, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước “Sống tốt đời đẹp đạo” tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Phạm Thoa