Thứ ba,  07/12/2021

Trao 500 nhà đoàn kết tặng người nghèo đón Tết

Vừa qua, tại Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp và Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam (Vietinbank) tổ chức trao 200 nhà đoàn kết tặng người dân nghèo tỉnh Đồng Tháp. Đây là một trong những chương trình xóa nhà tạm cho người nghèo của tỉnh Đồng Tháp năm 2010 với tổng kinh phí năm tỷ đồng.Trước đó, ngày 24-12, Vietinbank đã tổ chức trao 200 nhà đoàn kết cho người nghèo tỉnh Tây Ninh và 100 nhà cho người nghèo tỉnh Bình Phước với tổng kinh phí tám tỷ đồng. Việc trao nhà đoàn kết cho người nghèo của Vietinbank trong dịp này đã giúp 500 hộ nghèo tại ba tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Tháp có nơi ở ổn định đón Tết Tân Mão 2011. Được biết, năm 2010, Vietinbank đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 6.000 ngôi nhà đoàn kết cho một số địa phương trong cả...

Vừa qua, tại Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp và Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam (Vietinbank) tổ chức trao 200 nhà đoàn kết tặng người dân nghèo tỉnh Đồng Tháp. Đây là một trong những chương trình xóa nhà tạm cho người nghèo của tỉnh Đồng Tháp năm 2010 với tổng kinh phí năm tỷ đồng.

Trước đó, ngày 24-12, Vietinbank đã tổ chức trao 200 nhà đoàn kết cho người nghèo tỉnh Tây Ninh và 100 nhà cho người nghèo tỉnh Bình Phước với tổng kinh phí tám tỷ đồng. Việc trao nhà đoàn kết cho người nghèo của Vietinbank trong dịp này đã giúp 500 hộ nghèo tại ba tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Tháp có nơi ở ổn định đón Tết Tân Mão 2011. Được biết, năm 2010, Vietinbank đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 6.000 ngôi nhà đoàn kết cho một số địa phương trong cả nước.

Theo Nhandan