Thứ sáu,  20/05/2022

Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 hòa lưới điện quốc gia

Chiều 26-12, tổ máy số 1 công suất 250 MW (tua bin khí GT11) Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 đã chính thức phát điện lên lưới thành công, vượt tiến độ dự án đã định hơn ba tháng.Việc hòa lưới điện thành công của tổ máy số 1 Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 sớm hơn tiến độ đề ra hơn ba tháng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bảo đảm điện cho nền kinh tế, nhất là trong sáu tháng mùa khô 2011 với dự báo hệ thống sẽ có thể thiếu hụt tới 1,4 tỷ kW...

Chiều 26-12, tổ máy số 1 công suất 250 MW (tua bin khí GT11) Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 đã chính thức phát điện lên lưới thành công, vượt tiến độ dự án đã định hơn ba tháng.

Việc hòa lưới điện thành công của tổ máy số 1 Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 sớm hơn tiến độ đề ra hơn ba tháng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bảo đảm điện cho nền kinh tế, nhất là trong sáu tháng mùa khô 2011 với dự báo hệ thống sẽ có thể thiếu hụt tới 1,4 tỷ kW giờ.

Theo Nhandan