Thứ tư,  01/12/2021

Thành phố Lạng Sơn: Tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2010

LSO-Ngày 24/12/2010, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban ATGT, Phòng CSGT Công an tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh và thành phố.Thành phố Lạng Sơn tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2010Năm 2010, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố Lạng Sơn có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đã được nâng lên; so với năm 2009, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể trên địa bàn xảy ra 24 vụ (giảm 5 vụ), làm 16 người chết (giảm 2 người) và 20 người bị thương (giảm 18 người). Trong năm, Ban ATGT thành phố và Ban ATGT các phường, xã đã tăng cường chỉ đạo công tác ATGT, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ATGT. Đặc biệt Công an thành phố đã phối hợp...

LSO-Ngày 24/12/2010, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban ATGT, Phòng CSGT Công an tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh và thành phố.
Thành phố Lạng Sơn tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2010
Năm 2010, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố Lạng Sơn có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đã được nâng lên; so với năm 2009, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể trên địa bàn xảy ra 24 vụ (giảm 5 vụ), làm 16 người chết (giảm 2 người) và 20 người bị thương (giảm 18 người). Trong năm, Ban ATGT thành phố và Ban ATGT các phường, xã đã tăng cường chỉ đạo công tác ATGT, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ATGT. Đặc biệt Công an thành phố đã phối hợp với Công an tỉnh, Thanh tra Giao thông thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở hướng dẫn người dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm ATGT.
Tại hội nghị, các thành viên Ban ATGT thành phố, đại diện các ngành, các đơn vị đã cùng thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ATGT trên địa bàn trong năm 2011 với mục tiêu tiếp tục kiềm chế ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí so với năm 2010.

Bảo Vy