Thứ bảy,  27/11/2021

Công tác lao động việc làm: Một năm nhiều nỗ lực

LSO-Năm 2010, mặc dù chịu nhiều tác động cũng như sức ép từ bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước nhưng tỉnh ta vẫn hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trong lĩnh vực lao động (LĐ), việc làm, giảm nghèo, dạy nghề, chăm sóc người có công và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.Các học viên lớp bảo vệ chuyên nghiệp khóa II làm bài thi sát hạchTheo đánh giá chung của UBND tỉnh, tính đến tháng 11/2010, nền kinh tế của tỉnh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng GDP là 9,51%. Theo đó, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cùng với cơ chế hỗ trợ và chính sách an sinh xã hội đã góp phần tạo việc làm mới được trên 12.200 người, đạt 101,7% kế hoạch đề ra, tăng 6,5% so với năm 2009. Việc lồng ghép các chương trình, dự án đã hỗ trợ hàng chục ngàn LĐ có thêm việc làm, đời sống của người LĐ đã có bước cải thiện, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 100 người. Đáng ghi nhận, năm 2010, tỉnh ta đã...

LSO-Năm 2010, mặc dù chịu nhiều tác động cũng như sức ép từ bối cảnh kinh tế – xã hội của đất nước nhưng tỉnh ta vẫn hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trong lĩnh vực lao động (LĐ), việc làm, giảm nghèo, dạy nghề, chăm sóc người có công và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
Các học viên lớp bảo vệ chuyên nghiệp khóa II làm bài thi sát hạch
Theo đánh giá chung của UBND tỉnh, tính đến tháng 11/2010, nền kinh tế của tỉnh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng GDP là 9,51%. Theo đó, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh cùng với cơ chế hỗ trợ và chính sách an sinh xã hội đã góp phần tạo việc làm mới được trên 12.200 người, đạt 101,7% kế hoạch đề ra, tăng 6,5% so với năm 2009. Việc lồng ghép các chương trình, dự án đã hỗ trợ hàng chục ngàn LĐ có thêm việc làm, đời sống của người LĐ đã có bước cải thiện, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 100 người. Đáng ghi nhận, năm 2010, tỉnh ta đã hoàn thành điều tra khảo sát thực trạng sử dụng LĐ tại 21 xã biên giới, tổ chức điều tra thực trạng sử dụng LĐ và nhu cầu LĐ tại 76 doanh nghiệp, triển khai đồng bộ kế hoạch thu thập thông tin cung, cầu LĐ theo Thông tư số 25/2009/TT-BLĐTBXH. Bên cạnh đó, hệ thống các Trung tâm giới thiệu việc làm đã tư vấn được 16.000 lượt người, trong đó theo thống kê có 9.000 LĐ tìm được việc làm, 1.500 LĐ được giới thiệu học nghề, gần 50% trong số đó đã có việc làm ổn định.
Trong năm 2010, từ nguồn quỹ cho vay hỗ trợ việc làm, Ban điều hành quỹ đã thẩm định, xét duyệt và phân bổ giải ngân 18,26 tỷ đồng cho 955 dự án, tạo việc làm cho 1.050 LĐ, đạt 100% kế hoạch, theo đánh giá tiến độ thực hiện nhanh và có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với năm 2009.Thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về LĐ giai đoạn 2009-2012, trong năm 2010, tỉnh Lạng Sơn đã kiện toàn Ban chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện đề án, bước đầu đã có hiệu quả nhất định. Bên cạnh đó, Hội đồng trọng tài LĐ, Hội đồng tư vấn 3 bên, Hội đồng thẩm định đã thẩm định, xét duyệt 759 hồ sơ LĐ nghỉ việc trước ngày 1/1/1995. Đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh phân vùng địa bàn áp dụng tiền lương tối thiểu trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.165 doanh nghiệp, sử dụng trên 28.000 LĐ, tăng 22% so với năm 2009, tiền lương bình quân 1,8 triệu đồng/ tháng, tăng 200 ngàn đồng so với cùng kỳ năm 2009. Cùng với đó, trong năm 2010, Sở LĐTB&XH đã thẩm định, thông báo, thừa nhận 42 nội quy LĐ, 10 thỏa ước LĐ tập thể, 39 thang bảng lương các công ty, định mức, đơn giá tiền lương năm 2010 cho 7 công ty trên địa bàn tỉnh.
Một trong những nỗ lực đáng ghi nhận của công tác LĐ việc làm chính là tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn ATVSLĐ-PCCN. Trong năm 2010, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 12 tại Công ty Than Na Dương và nhân rộng mô hình toàn tỉnh. Đồng thời phối hợp với Cục ATLĐ kiểm tra 2 doanh nghiệp về công tác bảo hộ LĐ, tổ chức 3 lớp huấn luyện cho 150 cán bộ quản lý ATLĐ, 5 lớp tập huấn ATVSLĐ cho 339 LĐ, phát 103 thẻ ATLĐ tại 4 doanh nghiệp. Tuy nhiên, dù rất nỗ lực song trong năm vẫn xảy ra 5 vụ TNLĐ, làm chết 5 người, tăng 1 vụ so với năm 2009. Nguyên nhân chủ yếu là vi phạm quy trình, quy phạm an toàn và bảo hộ LĐ. Từ những kết quả trên cho thấy, công tác LĐ việc làm trên địa bàn tỉnh đã và đang đi đúng hướng, từng bước đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp cũng như người LĐ.
Công nhân Công ty sản xuất và DVTM Hùng Vương tích cực lao động sản xuất
Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh có 15 cơ sở đào tạo nghề, trong đó có 1 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp và 13 trung tâm dạy nghề. Hiện nay, việc phát triển mạng lưới dạy nghề của tỉnh thực sự đã đem đến nhiều thuận lợi hơn cho người LĐ được học nghề, dạy nghề. Kết quả, năm 2010, tỷ lệ LĐ qua đào tạo nghề của tỉnh đạt 25%, tăng 2% so với năm 2009. Cùng với đó, thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án dạy nghề cho LĐ nông thôn đến năm 2020, tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng triển khai thực hiện, đồng thời tiến hành xong điều tra khảo sát nhu cầu học nghề của LĐ nông thôn. Theo đó, toàn tỉnh có 77.523/349.528 người được điều tra có nhu cầu học nghề, chiếm tỷ lệ 22,18%, nhu cầu sử dụng LĐ qua đào tạo của doanh nghiệp là 5.844 người. Từ con số trên cho thấy, nguồn LĐ của tỉnh rất dồi dào, tuy nhiên người LĐ cần phải qua đào tạo, dạy nghề mới đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Khép lại năm 2010, có thể nói trong công tác LĐ việc làm của tỉnh ta đã thực sự có bước chuyển tích cực, góp phần vào thành công chung cho công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Bước sang năm 2011, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác LĐ việc làm nhằm nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thanh Huyền