Thứ sáu,  20/05/2022

TP Hồ Chí Minh: Thưởng Tết cao nhất 532 triệu đồng/người

Ngày 27-12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết mức thưởng Tết âm lịch của năm 2011. Theo đó, đối với các doanh nghiệp ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp, mức thưởng cao nhất là 532 triệu đồng/người (thuộc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - FDI).Đối với các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp: trong đó các doanh nghiệp trong nước có mức thưởng cao nhất là hơn 376 triệu đồng/người, thấp nhất là 900 nghìn đồng.Đối với các doanh nghiệp FDI, mức cao nhất là 120 triệu đồng/người, thấp nhất là 1.200 nghìn đồng/người.Mức thưởng cao nhất thuộc về các doanh nghiệp thuộc ngành điện tử, sản xuất sữa, nhựa, kinh doanh địa ốc; các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ như giày da, may mặc… có mức thưởng...

Ngày 27-12, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết mức thưởng Tết âm lịch của năm 2011. Theo đó, đối với các doanh nghiệp ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp, mức thưởng cao nhất là 532 triệu đồng/người (thuộc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – FDI).

Đối với các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp: trong đó các doanh nghiệp trong nước có mức thưởng cao nhất là hơn 376 triệu đồng/người, thấp nhất là 900 nghìn đồng.

Đối với các doanh nghiệp FDI, mức cao nhất là 120 triệu đồng/người, thấp nhất là 1.200 nghìn đồng/người.

Mức thưởng cao nhất thuộc về các doanh nghiệp thuộc ngành điện tử, sản xuất sữa, nhựa, kinh doanh địa ốc; các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ như giày da, may mặc… có mức thưởng thấp.

Theo Nhandan