Thứ tư,  01/12/2021

Những thành quả đáng ghi nhận trong công tác xóa đói giảm nghèo

LSO-Năm 2010 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006 - 2010. Nhiều chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong các nghị quyết của HĐND tỉnh đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu, trong đó có công tác xóa đói giảm nghèo. Giao dịch tín dụng tại ngân hàng CSXH huyện Đình Lập Ảnh: Hoàng VươngThực hiện Nghị quyết số 58/2006/NQ- HĐND ngày 21/7/2006 của HĐND tỉnh về chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2006- 2010, các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng đều, rộng khắp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2006, tổng số hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh là 44.001 hộ, chiếm tỉ lệ 29,07%, để xóa đói giảm nghèo có hiệu quả, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể các cấp trong toàn tỉnh đã có nhiều bước đi đúng đắn như: thành lập Ban xóa đói giảm nghèo các cấp, phân công các...

LSO-Năm 2010 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006 – 2010. Nhiều chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong các nghị quyết của HĐND tỉnh đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu, trong đó có công tác xóa đói giảm nghèo.
Giao dịch tín dụng tại ngân hàng CSXH huyện Đình Lập
Ảnh: Hoàng Vương
Thực hiện Nghị quyết số 58/2006/NQ- HĐND ngày 21/7/2006 của HĐND tỉnh về chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2006- 2010, các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng đều, rộng khắp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2006, tổng số hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh là 44.001 hộ, chiếm tỉ lệ 29,07%, để xóa đói giảm nghèo có hiệu quả, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể các cấp trong toàn tỉnh đã có nhiều bước đi đúng đắn như: thành lập Ban xóa đói giảm nghèo các cấp, phân công các thành viên chỉ đạo, theo dõi, giúp đỡ từng cơ sở, cá nhân; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật cho bà con; giúp nông dân vay vốn hỗ trợ ưu đãi, hướng dẫn lập dự án xin vay vốn để mua giống, cây con, sức kéo hỗ trợ sản xuất…
Do vậy, tỉ lệ hộ nghèo năm 2009 đã giảm xuống còn 17,85%, tương đương với 29.558 hộ, năm 2010 số hộ nghèo chỉ còn 15%, giảm 2,85% so với năm 2009. Thu nhập bình quân đầu người nhóm hộ nghèo hết năm 2005 là 131.705 đồng/người/tháng, đến năm 2010 đã tăng gấp gần 1,6 lần. Ngoài ra, còn giúp đỡ, hỗ trợ cho gần 13.000 hộ nghèo được vay vốn ưu đãi, công cụ sản xuất. Bên cạnh đó, đã cơ bản xóa xong nhà tạm, nhà ở dột nát cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng vào năm 2007, đến hết năm 2009 đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà dột nát cho hộ nghèo. Đối với các công tác liên quan đến các chính sách, dự án về tín dụng, giáo dục, y tế, khuyến nông, khuyến lâm, dạy nghề, trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo cũng được triển khai đồng bộ, đảm bảo 100% số hộ, người nghèo được thụ hưởng. Công tác giúp đỡ, giải quyết công ăn việc làm cho hộ nghèo cũng thường xuyên được quan tâm, toàn tỉnh đã có 12.200 hộ nghèo được tạo và giải quyết việc làm. Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cũng đã xem xét, tổ chức cho vay vốn với tổng số tiền 18,3 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 2.600 lao động.
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực và cố gắng, công tác xóa đói giảm nghèo trong tỉnh vẫn còn một số những hạn chế, tồn tại. Đơn cử như: tỉ lệ giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tỉ lệ phát sinh và tái nghèo vẫn còn; số thôn có tỉ lệ hộ nghèo từ 70% trở lên vẫn còn nhiều, cá biệt có địa phương sau 5 năm thực hiện nghị quyết về xóa đói giảm nghèo, số hộ nghèo lại tăng lên (huyện Bình Gia); tỉ lệ hộ nghèo được hưởng các chính sách vẫn chưa đồng đều; vấn đề cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo vẫn còn để xảy ra sai sót, chậm khắc phục gây khó khăn cho việc thực hiện chế độ chính sách đối với người nghèo; công tác xóa nhà ở tạm cho các hộ nghèo thực hiện chậm, tỉ lệ còn cao với 3439 hộ; nhiều hộ vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn còn thiếu đất, công cụ sản xuất, nước sinh hoạt hợp vệ sinh; đặc biệt, chênh lệch thu nhập giữa nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo còn cao, nhất là giữa khu vực thành thị và nông thôn.

Năm 2010 cũng là năm đặc biệt quan trọng đối với công tác xóa đói giảm nghèo khi thực hiện tổng điều tra hộ nghèo và cận nghèo theo tinh thần Chỉ thị số 1752/CT-TTg ngày 21/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Theo kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, toàn tỉnh có 77.523 người có nhu cầu học nghề, trong đó học nghề nông nghiệp là 54.827 người. Do vậy, các cấp, các ngành hiện nay đã cơ bản hoàn thành đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh. Quy hoạch phát triển nhân lực toàn tỉnh thời kỳ 2011- 2020 cũng đang được triển khai. Hy vọng rằng, trong giai đoạn này, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục giảm mạnh và bền vững.

Hoàng Huy