Thứ tư,  01/12/2021

Thành phố Lạng Sơn: Xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

LSO-Tính đến hết năm 2010, thành phố Lạng Sơn là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,38%, đời sống của nhân dân các dân tộc không ngừng được cải thiện.Đạt được kết quả nêu trên là do những năm qua, UBND thành phố (TP) đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường, xã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ban chỉ đạo (BCĐ) giảm nghèo TP đã ban hành kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu và tổ chức thực hiện, ngăn chặn tái nghèo bằng nhiều giải pháp như: huy động các nguồn vốn hỗ trợ; hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đào tạo nghề, tạo thêm công ăn việc làm; tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa BCĐ giảm nghèo TP với hộ nghèo để nghe phản ảnh tâm tư, nguyện vọng, đôn đốc các phòng ban, UBND các phường, xã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.Thành phố...

LSO-Tính đến hết năm 2010, thành phố Lạng Sơn là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,38%, đời sống của nhân dân các dân tộc không ngừng được cải thiện.

Đạt được kết quả nêu trên là do những năm qua, UBND thành phố (TP) đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường, xã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ban chỉ đạo (BCĐ) giảm nghèo TP đã ban hành kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu và tổ chức thực hiện, ngăn chặn tái nghèo bằng nhiều giải pháp như: huy động các nguồn vốn hỗ trợ; hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đào tạo nghề, tạo thêm công ăn việc làm; tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa BCĐ giảm nghèo TP với hộ nghèo để nghe phản ảnh tâm tư, nguyện vọng, đôn đốc các phòng ban, UBND các phường, xã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.
Thành phố tăng cường chuyển giao KHKT về sản suất rau an toàn cho nông dân
Chỉ tính riêng trong năm 2010, TP đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 20 lớp với 520 lượt học viên được đào tạo về các nghề cơ khí nông nghiệp, sửa chữa máy nổ, điện dân dụng, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi với tổng kinh phí 330 triệu đồng, đạt 118% kế hoạch. Phòng Kinh tế – Hạ tầng đã phối hợp với các tổ chức hội tập huấn cho 25 hộ dân nuôi cá, cấp 4,8 vạn con cá giống và 8,5 tấn cám ngô; 23 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn, gà an toàn dịch bệnh, sản xuất rau an toàn cho trên 700 hộ nông dân, liên hệ cung cấp 7.900 con gà giống, hỗ trợ thuốc thú y. Qua đó, kiến thức của người lao động được nâng lên, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập. TP đã cấp thẻ BHYT cho 128 hộ nghèo với 346 thẻ. Cấp 2.715 thẻ BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số. 100% người nghèo, người hưởng chính sách xã hội được thụ hưởng chính sách BHYT; học sinh là con hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được miễn giảm học phí, ngoài ra, còn được các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ về đồ dùng, sách vở học tập, quần áo với số tiền 68.700.000 đồng. Các ban, ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể đã phối hợp với ngân hàng chính sách làm tốt việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, tạo điều kiện để hộ nghèo có điều kiện tiếp tục cho con được theo học, đầu tư cho sản xuất.
Bên cạnh đó, việc xã hội hóa công tác giảm nghèo được TP quan tâm triển khai có hiệu quả. UBND TP đã thành lập BCĐ quỹ phát triển cộng đồng nhằm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng; xây dựng quỹ tiết kiện cộng đồng, tạo ra các giải pháp hỗ trợ phát triển bền vững hơn. Điều này được thể hiện rõ nét qua sự thay đổi về chất lượng cuộc sống của người dân. Đến nay, qũy tiết kiệm cộng đồng đã phát triển tại 4 phường, xã gồm 11 nhóm tiết kiệm, 169 thành viên với số tiền tiết kiệm được 80.500.000 đồng. Hội chữ thập đỏ đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể vận động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ có địa chỉ đối với hộ nghèo, học sinh nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo gồm 300 lượt đối tượng được trợ cấp học bổng, chi phí chữa bệnh với số tiền hỗ trợ trên 175 triệu đồng. Các đoàn thể TP tăng cường hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển như: Hội Cựu chiến binh đã huy động hội viên xây dựng quỹ xóa đói, giảm nghèo được 550 triệu đồng duy trì tại các phường, xã cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay. Trong năm 2010, TP cũng đã tổ chức xét duyệt, hỗ trợ xây, sửa chữa được 15 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí trên 270 triệu đồng. Xóa xong nhà tạm, nhà dột nát, vượt chỉ tiêu kế hoạc đề ra.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2011, TP Lạng Sơn tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ sản xuất, tự lực vượt qua nghèo, nâng cao thu nhập, vươn lên mức sống khá và có cơ hội làm giàu. Tạo cơ chế cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội và được thụ hưởng đầy đủ chính sách an sinh xã hội, ưu tiên vay vốn phát triển sản xuất…

Đức Anh