Thứ sáu,  20/05/2022

Ngành tài nguyên và môi trường đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai kế hoạch công tác năm 2011 ngành tài nguyên và môi trường.Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng; Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng TN và MT; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan, giám đốc các sở TN và MT 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.Trong năm 2010, ngành TN và MT thực thi Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; việc cấp Giấy chứng nhận mới đã được triển khai đồng bộ ở tất cả các địa phương, hoàn thành tổng kiểm kê đất đai và xây dựng, bản đồ hiện trạng sử dụng quỹ đất năm 2010, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai 2003. Tăng cường chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, chú...

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai kế hoạch công tác năm 2011 ngành tài nguyên và môi trường.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng; Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng TN và MT; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan, giám đốc các sở TN và MT 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong năm 2010, ngành TN và MT thực thi Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; việc cấp Giấy chứng nhận mới đã được triển khai đồng bộ ở tất cả các địa phương, hoàn thành tổng kiểm kê đất đai và xây dựng, bản đồ hiện trạng sử dụng quỹ đất năm 2010, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai 2003. Tăng cường chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học và giải quyết các vấn đề xã hội, đẩy mạnh bảo vệ môi trường trên các lưu vực sông. Hoàn thành trách nhiệm của Bộ TN và MT trong việc yêu cầu Công ty TNHH Vedan chấp nhận bồi thường đền bù thiệt hại cho người dân. Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Thông báo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam gửi Ban Thư ký Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu; chuẩn bị cho Đoàn Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 16 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu tại Cancun, Mê-hi-cô đạt được nhiều thành quả. Công tác quản lý tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo đã từng bước được triển khai; tổ chức thành công Festival Biển và hải đảo Việt Nam.

Năm 2011 là năm đầu triển khai thực hiện Kế hoạch năm năm 2011-2015 và Chiến lược giai đoạn 2011-2020 của ngành TN và MT. Ngành tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả của hệ thống chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tổng hợp về TN và MT, thống nhất, đồng bộ. Triển khai Chiến lược ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin TN và MT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, Chiến lược phát triển ngành TN và MT giai đoạn 2011-2020… Tăng cường thanh tra, kiểm tra trên diện rộng đối với việc chấp hành pháp luật về đất đai với các dự án khu đô thị tập trung trên cả nước; triển khai Đề án phát triển đào tạo nhân lực ngành TN và MT giai đoạn 2011 và 2015 và định hướng đến năm 2020.

Theo Nhandan