Thứ tư,  01/12/2021

Khẩn trương bốc xúc đất đá sạt lở tại Nhà máy thủy điện Sử Pán 2

Giám đốc Sở Công thương Lào Cai Lê Ngọc Hưng cho biết: Tỉnh Lào Cai đang chỉ đạo hai nhà máy thủy điện Sử Pán 2 và Nậm Toóng cùng địa phương khắc phục sự cố sạt lở đất, ổn định đời sống nhân dân địa phương và sau khi kiểm tra đạt yêu cầu mới cho phép hai đơn vị trên tiếp tục thi công.Từ ngày 27-12 đến nay, tất cả công nhân của đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với công nhân thủy điện Sông Đà thi công Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 và 15 lao động địa phương tập trung bốc xúc đất đá ra khỏi nhà máy. Kế hoạch đề ra là 15 ngày, nhưng đơn vị phấn đấu trong 10 ngày sẽ hoàn thành việc giải phóng toàn bộ đất đá vùi lấp nhà máy.Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 25-12, một lượng đất đá lớn đã sạt xuống vùi lấp công trình Nhà máy thủy điện Sử Pán 2, do Công ty thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên làm chủ đầu tư xây dựng tại xã Bản Hồ (Sa Pa). Nguyên nhân sạt lở...

Giám đốc Sở Công thương Lào Cai Lê Ngọc Hưng cho biết: Tỉnh Lào Cai đang chỉ đạo hai nhà máy thủy điện Sử Pán 2 và Nậm Toóng cùng địa phương khắc phục sự cố sạt lở đất, ổn định đời sống nhân dân địa phương và sau khi kiểm tra đạt yêu cầu mới cho phép hai đơn vị trên tiếp tục thi công.

Từ ngày 27-12 đến nay, tất cả công nhân của đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với công nhân thủy điện Sông Đà thi công Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 và 15 lao động địa phương tập trung bốc xúc đất đá ra khỏi nhà máy. Kế hoạch đề ra là 15 ngày, nhưng đơn vị phấn đấu trong 10 ngày sẽ hoàn thành việc giải phóng toàn bộ đất đá vùi lấp nhà máy.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 25-12, một lượng đất đá lớn đã sạt xuống vùi lấp công trình Nhà máy thủy điện Sử Pán 2, do Công ty thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên làm chủ đầu tư xây dựng tại xã Bản Hồ (Sa Pa). Nguyên nhân sạt lở là do đơn vị thi công Nhà máy thủy điện Nậm Toóng đã đổ một khối lượng lớn đất đá thải vùi lấp suối Mường Hoa và tràn vào Nhà máy thủy điện Sử Pán.

Theo Nhandan