Thứ ba,  07/12/2021

Bảy tỉnh có nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Theo Cục Kiểm lâm, đến ngày 28-12, một số khu vực ở bảy tỉnh: Bắc Giang, Bình Phước, Hà Nam, Ninh Bình, Sơn La, Thanh Hóa và Vĩnh Phúc nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm).Ban Chỉ đạo T.Ư Phòng cháy, chữa cháy rừng đề nghị các địa phương và chủ rừng ở những nơi trên chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa, tránh thiệt hại khi cháy rừng gây...

Theo Cục Kiểm lâm, đến ngày 28-12, một số khu vực ở bảy tỉnh: Bắc Giang, Bình Phước, Hà Nam, Ninh Bình, Sơn La, Thanh Hóa và Vĩnh Phúc nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Ban Chỉ đạo T.Ư Phòng cháy, chữa cháy rừng đề nghị các địa phương và chủ rừng ở những nơi trên chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa, tránh thiệt hại khi cháy rừng gây ra.

Theo Nhandan