Thứ tư,  01/12/2021

Hà Nội tìm biện pháp xử lý rùa tai đỏ ở hồ Hoàn Kiếm

Ngày 28-12, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn hỏa tốc gửi các cơ quan liên quan về việc kiểm tra, xử lý rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm. Liên tục trong thời gian qua, rùa tai đỏ xuất hiện nhiều tại hồ Hoàn Kiếm, gây nguy hại đến môi trường và ảnh hưởng đến sự sinh tồn của "cụ" rùa.Để kịp thời xử lý hiện tượng trên, UBND thành phố yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận Hoàn Kiếm, các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND thành phố trước ngày...

Ngày 28-12, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn hỏa tốc gửi các cơ quan liên quan về việc kiểm tra, xử lý rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm. Liên tục trong thời gian qua, rùa tai đỏ xuất hiện nhiều tại hồ Hoàn Kiếm, gây nguy hại đến môi trường và ảnh hưởng đến sự sinh tồn của “cụ” rùa.

Để kịp thời xử lý hiện tượng trên, UBND thành phố yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận Hoàn Kiếm, các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND thành phố trước ngày 31-12.

Theo Nhandan