Thứ tư,  01/12/2021

95% trẻ dưới sáu tuổiđược cấp thẻ bảo hiểm y tế

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Ninh Thuận Trần Xuân Phương, cho biết: Trong năm 2010, toàn tỉnh có 55.768 trẻ em dưới sáu tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định (lấy mức lương tối thiểu 730 nghìn đồng x 4,5% cho mỗi trẻ) với tổng kinh phí 20 tỷ 343 triệu đồng.Cụ thể: TP Phan Rang - Tháp Chàm: 14.976 thẻ, các huyện Thuận Nam: 5.284 thẻ, Thuận Bắc: 3.252 thẻ, Ninh Phước: 9.353 thẻ, Ninh Hải: 9.929 thẻ, Ninh Sơn: 9.194 thẻ và Bác Ái: 3.780 thẻ, đạt 95% số trẻ trong độ...

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Ninh Thuận Trần Xuân Phương, cho biết: Trong năm 2010, toàn tỉnh có 55.768 trẻ em dưới sáu tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định (lấy mức lương tối thiểu 730 nghìn đồng x 4,5% cho mỗi trẻ) với tổng kinh phí 20 tỷ 343 triệu đồng.

Cụ thể: TP Phan Rang – Tháp Chàm: 14.976 thẻ, các huyện Thuận Nam: 5.284 thẻ, Thuận Bắc: 3.252 thẻ, Ninh Phước: 9.353 thẻ, Ninh Hải: 9.929 thẻ, Ninh Sơn: 9.194 thẻ và Bác Ái: 3.780 thẻ, đạt 95% số trẻ trong độ tuổi.

Theo Nhandan