Thứ bảy,  27/11/2021

Thành Đoàn Lạng Sơn: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2010

LSO-Chiều ngày 28/12/2010, Thành Đoàn Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên (TTN) năm 2010.Đồng chí Trần Văn Tùng, Phó Bí thư Thành đoàn đọc báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2010Công tác Đoàn và phong trào TTN thành phố năm 2010 được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chú trọng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, phong trào "5 xung kích - 4 đồng hành" được triển khai đồng bộ và thường xuyên; công tác đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động được chú trọng, hiệu quả; công tác tuyên truyền, giáo dục từng bước được cải thiện, chất lượng các phong trào được nâng cao, thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia; công tác chuyển giao và quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) được thực hiện tốt với 12 tổ TK&VV, tổng dư nợ đến tháng 12/2010 đạt 5,4 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVTN phát triển kinh tế. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ việc làm, dạy nghề cho thanh niên được tổ...

LSO-Chiều ngày 28/12/2010, Thành Đoàn Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên (TTN) năm 2010.

Đồng chí Trần Văn Tùng, Phó Bí thư Thành đoàn đọc báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2010
Công tác Đoàn và phong trào TTN thành phố năm 2010 được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chú trọng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, phong trào “5 xung kích – 4 đồng hành” được triển khai đồng bộ và thường xuyên; công tác đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động được chú trọng, hiệu quả; công tác tuyên truyền, giáo dục từng bước được cải thiện, chất lượng các phong trào được nâng cao, thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia; công tác chuyển giao và quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) được thực hiện tốt với 12 tổ TK&VV, tổng dư nợ đến tháng 12/2010 đạt 5,4 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVTN phát triển kinh tế. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ việc làm, dạy nghề cho thanh niên được tổ chức thiết thực hơn. Các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên được duy trì tốt, góp phần giải quyết việc làm cho ĐVTN.
Đồng chí Nông Bích Diệp, Bí thư Thành đoàn trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Nhân dịp này, Thành Đoàn đã trao bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn cho 24 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào TTN năm 2010.
Đỗ Hoạt