Thứ bảy,  27/11/2021

Bộ đội Biên phòng thi đua bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Ngày 29-12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị quân chính, đánh giá kết quả công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2010; bàn biện pháp thực hiện Nghị quyết Đảng ủy Quân sự T.Ư về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2011.Năm 2010, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh công tác biên phòng của Bộ Quốc phòng; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, đối sách đấu tranh có hiệu quả mọi hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các loại tội phạm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng. BĐBP sáng tạo nhiều hình thức, biện...

Ngày 29-12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị quân chính, đánh giá kết quả công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2010; bàn biện pháp thực hiện Nghị quyết Đảng ủy Quân sự T.Ư về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2011.

Năm 2010, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh công tác biên phòng của Bộ Quốc phòng; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, đối sách đấu tranh có hiệu quả mọi hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các loại tội phạm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng. BĐBP sáng tạo nhiều hình thức, biện pháp tham gia phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới; tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, coi trọng công tác đảng, công tác chính trị, tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời Bác Hồ dạy đối với BĐBP&#39, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIII và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của quân đội trong năm 2011, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP phát động toàn lực lượng đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, tô đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Với chủ đề &#39Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng&#39 và năm biện pháp cụ thể, thiết thực, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ BĐBP phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo trong mọi tình huống.

Theo Nhandan