Thứ ba,  17/05/2022

Trung tâm khai thác dịch vụ di sản văn hóa: Tăng cường giới thiệu các sản phẩm văn hóa đặc trưng Xứ Lạng

LSO-Là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý di tích tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, Trung tâm khai thác dịch vụ di sản văn hóa đã tăng cường giới thiệu các sản phẩm văn hóa đặc trưng Xứ Lạng tại các điểm di tích tiêu biểu trên địa bàn tỉnh như: rượu Mẫu Sơn, các mặt hàng lưu niệm, thổ cẩm... Khách du lịch nước ngoài tham quan gian hàng lưu niệm tại danh thắng Nhị - Tam ThanhNăm 2010, tổng thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ của Trung tâm đạt 145 triệu đồng, tổng thu phí và lệ phí đạt trên 773 triệu đồng. Bên cạnh việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa tại các điểm di tích, trong năm, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Du lịch đưa 3 gian hàng đi giới thiệu tại lễ hội Đông Bắc, tỉnh Phú Thọ; Hội chợ thương mại tỉnh Ninh Bình; Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2010 và 1 gian hàng trưng bày nhân dịp khai trương Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam hướng tới Địa lễ 1000 năm Thăng Long tại Hà Nội. Qua việc đẩy...

LSO-Là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý di tích tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, Trung tâm khai thác dịch vụ di sản văn hóa đã tăng cường giới thiệu các sản phẩm văn hóa đặc trưng Xứ Lạng tại các điểm di tích tiêu biểu trên địa bàn tỉnh như: rượu Mẫu Sơn, các mặt hàng lưu niệm, thổ cẩm…
Khách du lịch nước ngoài tham quan gian hàng lưu niệm tại danh thắng Nhị – Tam Thanh
Năm 2010, tổng thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ của Trung tâm đạt 145 triệu đồng, tổng thu phí và lệ phí đạt trên 773 triệu đồng. Bên cạnh việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa tại các điểm di tích, trong năm, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Du lịch đưa 3 gian hàng đi giới thiệu tại lễ hội Đông Bắc, tỉnh Phú Thọ; Hội chợ thương mại tỉnh Ninh Bình; Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2010 và 1 gian hàng trưng bày nhân dịp khai trương Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam hướng tới Địa lễ 1000 năm Thăng Long tại Hà Nội.
Qua việc đẩy mạnh hoạt động khai thác di sản văn hóa, Trung tâm đã góp phần quảng bá về giá trị truyền thống của Xứ Lạng với khách du lịch trong và ngoài nước; từ đó góp phần bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của Lạng Sơn.

Thúy Hường