Thứ tư,  01/12/2021

TP Hồ Chí Minh chọn 22 xã xây dựng nông thôn mới

Ngày 30-12, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành của TP Hồ Chí Minh dự.Sau gần hai năm triển khai chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới tại sáu xã, TP Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả tích cực. Các xã đã hoàn thành nhiều tiêu chí về xây dựng nông thôn mới như: xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) hoàn thành 14/19 tiêu chí, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi 10/19 tiêu chí, xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) 10/19 tiêu chí, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại khu vực ngoại thành thành phố.Năm 2011, thành phố sẽ mở rộng xây dựng mô hình nông thôn mới tại 22 xã, trong đó có chín xã tại Củ Chi, năm xã tại Hóc Môn, bốn xã tại Bình Chánh, hai xã tại...

Ngày 30-12, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành của TP Hồ Chí Minh dự.

Sau gần hai năm triển khai chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới tại sáu xã, TP Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả tích cực. Các xã đã hoàn thành nhiều tiêu chí về xây dựng nông thôn mới như: xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) hoàn thành 14/19 tiêu chí, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi 10/19 tiêu chí, xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) 10/19 tiêu chí, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại khu vực ngoại thành thành phố.

Năm 2011, thành phố sẽ mở rộng xây dựng mô hình nông thôn mới tại 22 xã, trong đó có chín xã tại Củ Chi, năm xã tại Hóc Môn, bốn xã tại Bình Chánh, hai xã tại Nhà Bè và hai xã tại Cần Giờ, phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất 28/58 xã ngoại thành đạt đủ các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và đến năm 2017 có 58/58 xã ngoại thành đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Theo Nhandan