Thứ tư,  01/12/2021

Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo giai đoạn 2006-2010 đến hết ngày 31-3-2011

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang khẩn trương hoàn thành việc cấp, đổi Thẻ nhà báo giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, do khối lượng hồ sơ đăng ký cấp, đổi thẻ khá lớn, vì vậy, ngày 31-12-2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số: 2072/QĐ-BTTTT về việc gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo giai đoạn 2006-2010. Theo đó, Thẻ nhà báo giai đoạn 2006-2010 có giá trị sử dụng đến hết ngày 31-3-2011.Quyết định yêu cầu Chánh Văn phòng bộ, Cục trưởng Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục trưởng Báo chí, giám đốc sở thông tin và truyền thông, thủ trưởng cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan báo chí và người được cấp Thẻ nhà báo giai đoạn 2006-2010 chịu trách nhiệm thi hành quyết định...

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang khẩn trương hoàn thành việc cấp, đổi Thẻ nhà báo giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, do khối lượng hồ sơ đăng ký cấp, đổi thẻ khá lớn, vì vậy, ngày 31-12-2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số: 2072/QĐ-BTTTT về việc gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo giai đoạn 2006-2010. Theo đó, Thẻ nhà báo giai đoạn 2006-2010 có giá trị sử dụng đến hết ngày 31-3-2011.

Quyết định yêu cầu Chánh Văn phòng bộ, Cục trưởng Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục trưởng Báo chí, giám đốc sở thông tin và truyền thông, thủ trưởng cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan báo chí và người được cấp Thẻ nhà báo giai đoạn 2006-2010 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Theo Nhandan