Thứ bảy,  27/11/2021

Huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa Xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp

Cẩm Thủy là một huyện trung du miền núi nằm ở phía tây - bắc của tỉnh Thanh Hóa. Năm 2010 hòa chung với không khí cả nước chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhân dân các dân tộc huyện Cẩm Thủy đã từng bước khắc phục khó khăn và vươn lên phát triển kinh tế đã đạt được một số thành tích đáng kể.Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006 - 2010 đạt 10,7%/năm, tăng 2,4% so với giai đoạn 2001 - 2005. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2005 đạt 15,56%, đến năm 2010 đạt 17,36%; ngành thương mại - dịch vụ tăng từ 25,57% năm 2005 lên 38,22% năm 2010.Trong sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung chỉ đạo theo hướng sản xuất hàng hóa, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; với việc thực hiện chính sách 'dồn điền đổi thửa' quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2010 đạt 301,8 tỷ đồng, tăng 29,5%...
Cẩm Thủy là một huyện trung du miền núi nằm ở phía tây – bắc của tỉnh Thanh Hóa. Năm 2010 hòa chung với không khí cả nước chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhân dân các dân tộc huyện Cẩm Thủy đã từng bước khắc phục khó khăn và vươn lên phát triển kinh tế đã đạt được một số thành tích đáng kể.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006 – 2010 đạt 10,7%/năm, tăng 2,4% so với giai đoạn 2001 – 2005. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2005 đạt 15,56%, đến năm 2010 đạt 17,36%; ngành thương mại – dịch vụ tăng từ 25,57% năm 2005 lên 38,22% năm 2010.

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung chỉ đạo theo hướng sản xuất hàng hóa, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; với việc thực hiện chính sách &#39dồn điền đổi thửa&#39 quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2010 đạt 301,8 tỷ đồng, tăng 29,5% so với năm 2005.

Bên cạnh đó một số ngành khác cũng được chú trọng và phát triển; công nghiệp xây dựng cơ bản, TTCN và dịch vụ đang hoạt động có hiệu quả. Giá trị tăng thêm của công nghiệp, xây dựng bình quân đạt 24,3%/năm. Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng 2010 đạt 123,3 tỷ đồng, tăng 118% so với năm 2005; giá trị tăng thêm dịch vụ bình quân đạt 15,5%/ năm. Tổng giá trị dịch vụ thương mại năm 2010 đạt 308 tỷ đồng, tăng 216,5% so với năm 2005. Thu nhập bình quân đầu người đạt 7,45 triệu đồng, tăng 4,33 triệu đồng so với năm 2005. Thu ngân sách trên địa bàn tăng 20,2%/năm, năm 2010 đạt 22 tỷ đồng tăng gấp ba lần so với năm 2005. Sản lượng lương thực đạt trên 57.000 tấn. Hằng năm huyện trồng mới được 985 ha rừng trồng, nâng độ che phủ lên 37%, tăng 7,2% so với năm 2005.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, mặc dù có sự thay đổi một số chức danh lãnh đạo, UBND huyện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, bảo đảm vệ sinh môi trường; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và kế hoạch xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện… Xây dựng quê hương Cẩm Thủy ngày càng giàu đẹp.

Theo Nhandan