Thứ sáu,  20/05/2022

Ðà Nẵng chi ngân sách hơn 2,3 tỷ đồng/năm hỗ trợ bệnh viện giữ xe miễn phí

Ngày 4-1, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh đã có buổi làm việc với ngành y tế Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng về vấn đề hỗ trợ kinh phí cho Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện công tác quản lý xe miễn phí.Theo đó, kể từ năm 2011, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ cấp bổ sung kinh phí 2,352 tỷ đồng mỗi năm để bù chi phí thu tiền giữ xe tại Bệnh viện Đà Nẵng.Trong đó, số tiền bù vào chi phí thu được từ tiền giữ xe hằng năm là 1,632 tỷ đồng; số tiền hợp đồng với đơn vị bảo vệ giữ xe được UBND thành phố đồng ý chi trả mức 60 triệu đồng/tháng (tương đương 720 triệu đồng/năm) cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ trông giữ xe tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đơn vị này phải cam kết bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất tài sản của người...

Ngày 4-1, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh đã có buổi làm việc với ngành y tế Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng về vấn đề hỗ trợ kinh phí cho Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện công tác quản lý xe miễn phí.

Theo đó, kể từ năm 2011, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ cấp bổ sung kinh phí 2,352 tỷ đồng mỗi năm để bù chi phí thu tiền giữ xe tại Bệnh viện Đà Nẵng.Trong đó, số tiền bù vào chi phí thu được từ tiền giữ xe hằng năm là 1,632 tỷ đồng; số tiền hợp đồng với đơn vị bảo vệ giữ xe được UBND thành phố đồng ý chi trả mức 60 triệu đồng/tháng (tương đương 720 triệu đồng/năm) cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ trông giữ xe tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đơn vị này phải cam kết bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất tài sản của người dân.

Theo Nhandan