Thứ sáu,  20/05/2022

Gắn chương trình nông thôn mới với mục tiêu xóa đói, giảm nghèo

Ngày 5-1, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011 và báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm giai đoạn 2006-2010. Đến dự, có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện một số bộ, ngành, đoàn thể.Năm qua, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động, nhưng các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được thực hiện đạt nhiều kết quả tốt. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ do QH, Chính phủ giao về tạo việc làm, xuất khẩu lao động, tuyển mới dạy nghề, giảm nghèo đều đạt và vượt kế hoạch năm 2010. Trong năm, đã tạo việc làm cho 1 triệu 610 nghìn 546 người; xuất khẩu lao động được hơn 85 nghìn người, tăng 16,4% so năm 2009, trong đó có 4.500 lao động thuộc các huyện nghèo; tuyển...

Ngày 5-1, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011 và báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm giai đoạn 2006-2010. Đến dự, có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện một số bộ, ngành, đoàn thể.

Năm qua, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động, nhưng các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được thực hiện đạt nhiều kết quả tốt. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ do QH, Chính phủ giao về tạo việc làm, xuất khẩu lao động, tuyển mới dạy nghề, giảm nghèo đều đạt và vượt kế hoạch năm 2010. Trong năm, đã tạo việc làm cho 1 triệu 610 nghìn 546 người; xuất khẩu lao động được hơn 85 nghìn người, tăng 16,4% so năm 2009, trong đó có 4.500 lao động thuộc các huyện nghèo; tuyển mới dạy nghề hơn 1.700 người. Hệ thống dạy nghề tiếp tục phát triển, với việc thành lập mới 13 trường cao đẳng, 17 trường trung cấp nghề, 62 trung tâm dạy nghề. Chất lượng dạy nghề có chuyển biến rõ nét, với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp khóa cao đẳng nghề đầu tiên đạt 90,9%. Đời sống vật chất, tinh thần người có công tiếp tục được cải thiện, mục tiêu giảm nghèo vượt mức kế hoạch năm năm và ngày càng bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn 9,45%, vượt mức kế hoạch được giao…

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chỉ ra một số hạn chế của ngành, như: thiếu việc làm, đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, nhất là việc làm cho thanh niên, nông dân. Phó Thủ tướng đề nghị ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cần tập trung triển khai Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật, Luật Bình đẳng giới… vào cuộc sống. Đẩy mạnh đào tạo nghề chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Đưa chương trình nông thôn mới của Chính phủ gắn với chương trình xóa đói, giảm nghèo, qua đó làm cho người dân, nhất là nhân dân các vùng sâu, vùng xa có việc làm, đời sống ngày một nâng lên, an ninh chính trị ở địa bàn được giữ vững.

Theo Nhandan