Thứ ba,  07/12/2021

Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Mão tám ngày

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý về việc hoán đổi ngày nghỉ vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Mão và Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011 đối với cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, Tết Nguyên đán 2011, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghỉ vào thứ hai, ngày 31-1 (tức 28 Tết) và thứ ba, ngày 1-2 (tức 29 Tết), đi làm thay vào thứ bảy, ngày 29-1 và chủ nhật, ngày 30-1 (tức 26, 27 Tết). Như vậy, Tết Nguyên đán năm nay, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liên tục tám ngày, từ ngày thứ hai 31-1 (từ 28 Tết) đến hết ngày thứ hai 7-2 (mùng 5 Tết). Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011, Thủ tướng đồng ý thực hiện nghỉ thứ hai, ngày 11-4 (tức mùng 9-3 âm lịch) và đi làm thay vào thứ bảy, ngày 9-4. Vậy là người lao động sẽ được nghỉ ba ngày liên tục, từ chủ nhật ngày 10-4 đến hết thứ ba ngày 12-4 (mùng 10-3 âm lịch) trong dịp Giỗ Tổ Hùng...

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý về việc hoán đổi ngày nghỉ vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Mão và Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011 đối với cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, Tết Nguyên đán 2011, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghỉ vào thứ hai, ngày 31-1 (tức 28 Tết) và thứ ba, ngày 1-2 (tức 29 Tết), đi làm thay vào thứ bảy, ngày 29-1 và chủ nhật, ngày 30-1 (tức 26, 27 Tết). Như vậy, Tết Nguyên đán năm nay, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liên tục tám ngày, từ ngày thứ hai 31-1 (từ 28 Tết) đến hết ngày thứ hai 7-2 (mùng 5 Tết). Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011, Thủ tướng đồng ý thực hiện nghỉ thứ hai, ngày 11-4 (tức mùng 9-3 âm lịch) và đi làm thay vào thứ bảy, ngày 9-4. Vậy là người lao động sẽ được nghỉ ba ngày liên tục, từ chủ nhật ngày 10-4 đến hết thứ ba ngày 12-4 (mùng 10-3 âm lịch) trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Theo Nhandan