Thứ sáu,  20/05/2022

TOYOTA Việt Nam hỗ trợ phát triển làng sinh thái Tiên Chương

Tại làng Tiên Chương, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Công ty Toyota Việt Nam (TMV), Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường (Tổng cục Môi trường) phối hợp UBND xã Tiên Điền xây dựng làng sinh thái Tiên Chương.Với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 800 triệu đồng từ TMV, Dự án nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân làng Tiên Chương (xã Tiên Điền, Nghi Xuân).Dự án tập trung vào các hoạt động cụ thể như: Truyền thông giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường bằng việc tổ chức các lớp tập huấn về vệ sinh môi trường và nếp sống nông thôn mới; sử dụng nước sạch và sức khỏe cộng đồng; bảo vệ môi trường trước nguy cơ biến đổi khí hậu; cải tạo vườn tạp và phát triển hệ sinh thái đồng ruộng, canh tác và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý; phát triển chăn nuôi bền vững...Ngoài ra, Dự án còn hỗ trợ các hộ dân giống cây ăn quả, phân bón, một phần công lao động để phát...

Tại làng Tiên Chương, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Công ty Toyota Việt Nam (TMV), Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường (Tổng cục Môi trường) phối hợp UBND xã Tiên Điền xây dựng làng sinh thái Tiên Chương.

Với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 800 triệu đồng từ TMV, Dự án nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân làng Tiên Chương (xã Tiên Điền, Nghi Xuân).

Dự án tập trung vào các hoạt động cụ thể như: Truyền thông giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường bằng việc tổ chức các lớp tập huấn về vệ sinh môi trường và nếp sống nông thôn mới; sử dụng nước sạch và sức khỏe cộng đồng; bảo vệ môi trường trước nguy cơ biến đổi khí hậu; cải tạo vườn tạp và phát triển hệ sinh thái đồng ruộng, canh tác và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý; phát triển chăn nuôi bền vững…

Ngoài ra, Dự án còn hỗ trợ các hộ dân giống cây ăn quả, phân bón, một phần công lao động để phát triển kinh tế vườn; xây dựng hố thu gom rác, hỗ trợ xe vận chuyển rác và 60 thùng đựng rác; hỗ trợ xây dựng “Con đường xanh Toyota” dài một km dẫn đến khu mộ Đại thi hào Nguyễn Du; cải tạo nhà văn hóa thôn, tổ chức các cuộc thi phong trào vệ sinh nhà nông và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng mô hình làng sinh thái ven biển sang các địa phương khác…

Theo Nhandan