Thứ tư,  23/06/2021

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng đời sống văn hóa

(LSO) – Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, những năm qua, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu nhi (ĐVTTN), xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa…

Anh Lăng Văn Chí, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng công tác xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh trong ĐVTN. Theo đó, chúng tôi nâng cao chất lượng cuốn bản tin Tuổi trẻ Xứ Lạng, Măng non Xứ Lạng, tổ chức các cuộc thi, chuyên mục trên hệ thống website của Đoàn, trang mạng xã hội  nhằm xây dựng lớp ĐVTTN có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực trong đời sống, xã hội.

Biểu diễn văn nghệ tại diễn đàn thanh niên, phụ nữ trong công tác vận động xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh do Tỉnh đoàn tổ chức

Theo đó, công tác tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa được các cấp bộ đoàn triển khai sôi nổi thông qua hoạt động sinh hoạt chi đoàn, chi hội, diễn đàn, ngoại khóa, ngày Gia đình Việt Nam 28/6… Từ năm 2016 đến nay, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tổ chức hơn 7.900 buổi sinh hoạt chuyên đề cho 81.000 lượt ĐVTTN. Nội dung sinh hoạt gồm phổ biến các luật: Hôn nhân và Gia đình; Phòng chống bạo lực gia đình; Bình đẳng giới; Chăm sóc, bảo vệ trẻ em; chăm sóc sức khỏa sinh sản… Đặc biệt, đoàn thanh niên các cấp, tổ chức diễn đàn “Thanh niên, phụ nữ trong công tác vận động xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh” thu hút 500 gia đình trẻ và hơn 4.000 ĐVTN tham gia. Diễn đàn đã kịp thời biểu dương và nhân rộng những gia đình trẻ tiêu biểu trong lao động, sản xuất, nuôi dạy con khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc.

Ngoài ra, các cấp bộ đoàn đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền quy hoạch nhà văn hóa thanh thiếu nhi cấp huyện và điểm vui chơi xã, phường, thị trấn nhằm tạo điều kiện cho ĐVTTN rèn luyện thể thao, vui chơi giải trí. Năm 2019, tổ chức đoàn đã xây mới 260 sân chơi, bãi tập cho ĐVTTN tại 100% xã, phường, thị trấn trị giá 4,5 tỷ đồng. Song song với đó, các cấp bộ đoàn tổ chức hơn 1.000 hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại trường học, khu dân cư, đồng thời phát động phong trào “Mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 1 môn thể thao”. Hằng năm, Tỉnh đoàn đều tổ chức các giải bóng đá, bóng bàn, cầu lông… cho ĐVTN các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc tham gia.

Tại các thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tổ chức đoàn đã phát huy vai trò tích cực trong việc triển khai các mô hình: thôn kiểu mẫu sáng – xanh – sạch – đẹp, đoạn đường thanh niên tự quản, tuyến phố văn minh… Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh xây dựng trên 280 công trình trị giá trên 10 tỷ đồng; thành lập 332 đội hình thanh niên bảo vệ môi trường; tổ chức 950 ngày chủ nhật xanh với hơn 42.000 lượt ĐVTTN tham gia… Song song với đó, công tác chăm lo cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Toàn tỉnh đã xóa 53 nhà dột nát; tặng trên 17.500 suất quà trị giá trên 4,2 tỷ đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 88.000 lượt người; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh hơn 32.000 lượt người. Qua đó, thể hiện vai trò của tổ chức đoàn trong công tác an sinh xã hội, từng bước thay đổi nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân về “xây dựng đời sống văn hóa”.

Anh Lăng Văn Chí cho biết thêm: Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đa dạng hóa công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức về  xây dựng đời sống văn hóa trong ĐVTN. Cùng đó, xây dựng thêm nhiều mô hình gia đình văn hóa, thu hút ĐVTN tham gia xây dựng các công trình tại khu dân cư nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

HOÀNG VƯƠNG