Thứ sáu,  20/05/2022

TP Hồ Chí Minh tập trung phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng

Ngày 6-1, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND TP Hồ Chí Minh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011.Năm 2010, kinh tế TP Hồ Chí Minh được phục hồi và tăng trưởng khá; kinh tế phát triển ổn định và lạm phát được kiềm chế; trật tự, an ninh xã hội được giữ vững. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) đạt hơn 418.000 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2009.Năm 2011, phát huy vai trò là đầu tàu kinh tế cả nước, TP Hồ Chí Minh phấn đấu, GDP tăng 12%, chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 9%. Một trong những hướng phát triển quan trọng là thành phố tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, chú trọng phát triển nhanh các ngành, các lĩnh vực kinh tế có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao để tạo đà tăng trưởng hiệu quả, chất lượng bền vững như cơ khí; tin học; hóa chất (hóa dược, hóa...

Ngày 6-1, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND TP Hồ Chí Minh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách thành phố năm 2011.

Năm 2010, kinh tế TP Hồ Chí Minh được phục hồi và tăng trưởng khá; kinh tế phát triển ổn định và lạm phát được kiềm chế; trật tự, an ninh xã hội được giữ vững. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) đạt hơn 418.000 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2009.

Năm 2011, phát huy vai trò là đầu tàu kinh tế cả nước, TP Hồ Chí Minh phấn đấu, GDP tăng 12%, chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 9%. Một trong những hướng phát triển quan trọng là thành phố tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, chú trọng phát triển nhanh các ngành, các lĩnh vực kinh tế có hàm lượng khoa học – công nghệ và giá trị gia tăng cao để tạo đà tăng trưởng hiệu quả, chất lượng bền vững như cơ khí; tin học; hóa chất (hóa dược, hóa sinh) và chế biến lương thực, thực phẩm. Thành phố đẩy mạnh phát triển chín nhóm ngành dịch vụ chủ yếu có tiềm năng, nâng cao tỷ trọng các ngành thương mại quốc tế; tài chính, tín dụng ngân hàng; dịch vụ cảng – kho bãi; du lịch; thị trường bất động sản; thị trường công nghệ.

Cùng với việc phát triển kinh tế một cách bền vững, thành phố tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phát triển đô thị một cách bền vững, trong đó thực hiện tốt ba chương trình giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, tăng trưởng với an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Theo Nhandan