Thứ tư,  01/12/2021

Giảm tần suất tai nạn lao động

Sáng 6-1, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Cục An toàn lao động tổ chức tổng kết Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, giai đoạn 2006 - 2010.Theo Báo cáo của cơ quan chức năng, sau bốn năm triển khai Chương trình này, kết quả điều tra về tai nạn lao động (TNLĐ) tại 17 nhóm ngành kinh tế có nhiều nguy cơ về TNLĐ, với 1,3 triệu người lao động, cho thấy: tần suất TNLĐ bình quân trong ba năm 2006 - 2008 là 239/100 nghìn lao động, mỗi năm giảm 8,82%, tần suất TNLĐ chết người bình quân là 7,68/100 nghìn lao động, mỗi năm giảm 2,91%. Nhìn chung, tần suất TNLĐ và TNLĐ chết người có xu hướng giảm dần, trong đó, lĩnh vực xây dựng giảm gần 8,9%, lĩnh vực khai khoáng giảm 5,54%, sử dụng điện giảm 6,84%... Nhờ vậy, chi phí do TNLĐ giai đoạn 2006 - 2009 tiết kiệm được 15 tỷ đồng so giai đoạn 2001 - 2005. Tuy nhiên, số vụ TNLĐ có chiều hướng tăng 9,06%, trong khi đó, theo nhận định của Cục...

Sáng 6-1, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Cục An toàn lao động tổ chức tổng kết Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, giai đoạn 2006 – 2010.

Theo Báo cáo của cơ quan chức năng, sau bốn năm triển khai Chương trình này, kết quả điều tra về tai nạn lao động (TNLĐ) tại 17 nhóm ngành kinh tế có nhiều nguy cơ về TNLĐ, với 1,3 triệu người lao động, cho thấy: tần suất TNLĐ bình quân trong ba năm 2006 – 2008 là 239/100 nghìn lao động, mỗi năm giảm 8,82%, tần suất TNLĐ chết người bình quân là 7,68/100 nghìn lao động, mỗi năm giảm 2,91%. Nhìn chung, tần suất TNLĐ và TNLĐ chết người có xu hướng giảm dần, trong đó, lĩnh vực xây dựng giảm gần 8,9%, lĩnh vực khai khoáng giảm 5,54%, sử dụng điện giảm 6,84%… Nhờ vậy, chi phí do TNLĐ giai đoạn 2006 – 2009 tiết kiệm được 15 tỷ đồng so giai đoạn 2001 – 2005. Tuy nhiên, số vụ TNLĐ có chiều hướng tăng 9,06%, trong khi đó, theo nhận định của Cục An toàn lao động, còn nhiều vụ TNLĐ bị che giấu, không khai báo, cho nên số liệu còn thấp hơn nhiều so thực tế.

Theo Nhandan