Thứ ba,  07/12/2021

Hà Nội rà soát nhà siêu mỏng để giải tỏa, thu hồi đất

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các quận, huyện thực hiện giải pháp ngăn chặn, xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo.Theo đó, đối với những trường hợp đất không đủ diện tích xây dựng, chính quyền địa phương tiến hành rà soát, xác định những địa điểm cần thu hồi (đặc biệt với dự án mở đường đang triển khai) và tổ chức thu hồi; đồng thời đề xuất phương án quản lý, sử dụng đất sau khi đã giải phóng mặt bằng, báo cáo thành phố trước ngày 15-2. UBND thành phố cũng chỉ đạo ngành xây dựng, quy hoạch kiến trúc soạn thảo các văn bản tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết trường hợp nhà siêu mỏng, báo cáo thành phố xem xét, quyết định trong tháng 2. Với các thửa đất được phép xây dựng song hình dạng khiến công trình trở thành mỏng, méo, các quận, huyện cần yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp kiến trúc thỏa đáng, khắc phục nhược điểm, phù hợp cảnh quan môi trường trước khi cấp phép xây...

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các quận, huyện thực hiện giải pháp ngăn chặn, xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo.

Theo đó, đối với những trường hợp đất không đủ diện tích xây dựng, chính quyền địa phương tiến hành rà soát, xác định những địa điểm cần thu hồi (đặc biệt với dự án mở đường đang triển khai) và tổ chức thu hồi; đồng thời đề xuất phương án quản lý, sử dụng đất sau khi đã giải phóng mặt bằng, báo cáo thành phố trước ngày 15-2. UBND thành phố cũng chỉ đạo ngành xây dựng, quy hoạch kiến trúc soạn thảo các văn bản tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết trường hợp nhà siêu mỏng, báo cáo thành phố xem xét, quyết định trong tháng 2. Với các thửa đất được phép xây dựng song hình dạng khiến công trình trở thành mỏng, méo, các quận, huyện cần yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp kiến trúc thỏa đáng, khắc phục nhược điểm, phù hợp cảnh quan môi trường trước khi cấp phép xây dựng.

Theo Nhandan