Thứ sáu,  20/05/2022

Ðã có phương án xử lý rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm

Ngày 5-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã ký Văn bản số 52/UBND-VHKG đồng ý nội dung đề xuất của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về một số biện pháp xử lý rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm.Thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận Hoàn Kiếm và các nhà khoa học triển khai thực hiện.Phương án xử lý rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm được Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất gồm các biện pháp sau: tuyên truyền về tác hại của rùa tai đỏ đối với hệ sinh thái hồ Hoàn Kiếm, ban hành các văn bản nghiêm cấm mọi hành vi buôn bán, lưu giữ, vận chuyển và nuôi rùa tai đỏ; ngăn chặn việc tăng số lượng rùa tai đỏ thông qua việc vận động người dân không phóng sinh rùa tai đỏ và các sinh vật ngoại lai khác xuống hồ; bắt và xử lý rùa tai đỏ bằng lồng...

Ngày 5-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã ký Văn bản số 52/UBND-VHKG đồng ý nội dung đề xuất của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về một số biện pháp xử lý rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm.

Thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận Hoàn Kiếm và các nhà khoa học triển khai thực hiện.

Phương án xử lý rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm được Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất gồm các biện pháp sau: tuyên truyền về tác hại của rùa tai đỏ đối với hệ sinh thái hồ Hoàn Kiếm, ban hành các văn bản nghiêm cấm mọi hành vi buôn bán, lưu giữ, vận chuyển và nuôi rùa tai đỏ; ngăn chặn việc tăng số lượng rùa tai đỏ thông qua việc vận động người dân không phóng sinh rùa tai đỏ và các sinh vật ngoại lai khác xuống hồ; bắt và xử lý rùa tai đỏ bằng lồng đặt chìm dưới nước hoặc bè nổi có mồi dẫn dụ vào lưới. Tuy nhiên, việc quyết định dùng loại lồng, lưới, bẫy nào, loại mồi dẫn dụ nào, đặt ở vị trí nào để bắt rùa tai đỏ cần được nghiên cứu và thử nghiệm tại một hồ khác ở Hà Nội trước khi triển khai tại hồ Hoàn Kiếm.

Theo Nhandan