Thứ ba,  07/12/2021

Phụ nữ Hợp Thành xây dựng gia đình 4 chuẩn mực

LSO- Do nhận thức đúng đắn về vị trí và tầm quan trọng của gia đình-tế bào xã hội, là hạt nhân cơ bản của sự phát triển xã hội, là nơi gắn kết tình cảm của bao thế hệ trong một gia đình. Trong nhiều năm qua cũng như từ đầu năm 2010 đến nay, các cấp Hội LHPN xã Hợp Thành (Cao Lộc) đã xác định xây dựng gia đình 4 chuẩn mực là một trong những nội dung quan trọng, một nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội. Để đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình 4 chuẩn mực nhằm xoá đói giảm nghèo, Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã đã tập trung tuyên truyền nội dung gia đình đạt 4 chuẩn mực là “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Trong năm 2010, hội đã tuyên truyền được 7 cuộc, thu hút gần 300 lượt chị em tham gia học tập. Bên cạnh đó, hội đã tăng cường phối hợp với cán bộ thú y, khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện chuyển giao khoa học kỹ thuật, canh tác cây trồng...

LSO- Do nhận thức đúng đắn về vị trí và tầm quan trọng của gia đình-tế bào xã hội, là hạt nhân cơ bản của sự phát triển xã hội, là nơi gắn kết tình cảm của bao thế hệ trong một gia đình. Trong nhiều năm qua cũng như từ đầu năm 2010 đến nay, các cấp Hội LHPN xã Hợp Thành (Cao Lộc) đã xác định xây dựng gia đình 4 chuẩn mực là một trong những nội dung quan trọng, một nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội.

Để đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình 4 chuẩn mực nhằm xoá đói giảm nghèo, Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã đã tập trung tuyên truyền nội dung gia đình đạt 4 chuẩn mực là “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Trong năm 2010, hội đã tuyên truyền được 7 cuộc, thu hút gần 300 lượt chị em tham gia học tập. Bên cạnh đó, hội đã tăng cường phối hợp với cán bộ thú y, khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện chuyển giao khoa học kỹ thuật, canh tác cây trồng vật nuôi cho 100% hội viên ở 7 chi hội thôn bản. Thêm nữa, hội phối hợp với cán bộ y tế xã, y tế cộng đồng truyền thông lồng ghép nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản, đưa con nhỏ trong độ tuổi đi tiêm chủng đủ các loại văcxin phòng bệnh, vận động chị em không sinh con thứ 3; tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS; giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; phòng chống dịch cúm gia cầm… qua đó đã thu hút gần 400 lượt người tham dự. Đặc biệt, hội cũng tập trung tuyên truyền cho chị em phụ nữ về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình…
Ra quân tuyên truyền phòng, chống buôn bán phụ nữ & trẻ em

Nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, hằng năm Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với Ban xóa đói giảm nghèo của xã rà soát hộ nghèo và tìm hiểu nguyên nhân nghèo của từng hộ, từ đó có kế hoạch giảm nghèo phù hợp cho từng đối tượng qua từng năm. Cụ thể, trong năm 2010 hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 40 hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay trên 800 triệu đồng để phát triển sản xuất, tăng thu nhập; nâng tổng dư nợ đến nay lên gần 3 tỷ đồng. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều mô hình phát triển kinh tế gia đình, tiêu biểu như: Chị Nguyễn Thị Thơm, Âu Thị Thìm ở thôn Phai Luông; chị Nguyễn Thị Hằng ở thôn Nà Nùng, hàng năm thu nhập đạt 40- 50 triệu đồng. Phong trào “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” đã được hội gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trên cơ sở đó, các chi hội tổ chức cho chị em đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, thực hiện nghiêm túc hương ước, quy ước thôn bản, giáo dục con em không vi phạm pháp luật. Hiện nay trên 80% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của xã được sử dụng các biện pháp tránh thai, được tư vấn sức khoẻ sinh sản. Trong năm 2010, toàn xã chỉ còn 01 trường hợp sinh con thứ 3.
Từ những hoạt động thiết thực đó, đời sống vật chất, tinh thần của chị em phụ nữ xã Hợp Thành đã được nâng lên rõ rệt. Qua phong trào thi đua đã có 284/350 gia đình hội viên được bình chọn đạt 4 chuẩn mực và gia đình văn hoá. Với những thành tích đó, Hội Phụ nữ xã được cấp uỷ chính quyền địa phương và hội cấp trên đánh giá là đoàn thể vững mạnh trong toàn huyện.


Hồ Xuân Hương