Thứ sáu,  20/05/2022

Chuẩn bị ra mắt "Niên giám Sự kiện Việt Nam 2010"

Trung tâm Sách Sự kiện Việt Nam - VietnamEvent (trực thuộc Tổ hợp Xuất bản và Phát hành Vietbooks) phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam và Nhà xuất bản Thông tấn sẽ ra mắt hàng năm cuốn “Niên giám Sự kiện Việt Nam.”Cuốn sách sẽ hệ thống tất cả thông tin sự kiện quan trọng nhất trong năm tại Việt Nam, bao gồm các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng nhất đã diễn ra tại Việt Nam trong năm 2010. Ngoài ra còn có phần Phụ trương Niên giám 2010 - phần quốc tế, với các sự kiện quan trọng của thế giới và các nước trong năm 2010, các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2011 do các tổ chức trong và ngoài nước công bố trong tháng 1/2011.Hiện nay, VietnamEvent đang hệ thống thông tin năm 2010 để cuốn sách “Niên giám Sự kiện Việt Nam 2010” sẽ được ra mắt vào tháng 4/2011. Ông Lê Trần Trường An, Tổng giám đốc Vietbooks cho biết từ năm 2000 Vietbooks đã phối hợp với TTXVN ra mắt cuốn “Biên niên sự kiện Việt Nam năm 2000,” nhưng phải sau...

Trung tâm Sách Sự kiện Việt Nam – VietnamEvent (trực thuộc Tổ hợp Xuất bản và Phát hành Vietbooks) phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam và Nhà xuất bản Thông tấn sẽ ra mắt hàng năm cuốn “Niên giám Sự kiện Việt Nam.”

Cuốn sách sẽ hệ thống tất cả thông tin sự kiện quan trọng nhất trong năm tại Việt Nam, bao gồm các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng nhất đã diễn ra tại Việt Nam trong năm 2010.

Ngoài ra còn có phần Phụ trương Niên giám 2010 – phần quốc tế, với các sự kiện quan trọng của thế giới và các nước trong năm 2010, các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2011 do các tổ chức trong và ngoài nước công bố trong tháng 1/2011.
Hiện nay, VietnamEvent đang hệ thống thông tin năm 2010 để cuốn sách “Niên giám Sự kiện Việt Nam 2010” sẽ được ra mắt vào tháng 4/2011.

Ông Lê Trần Trường An, Tổng giám đốc Vietbooks cho biết từ năm 2000 Vietbooks đã phối hợp với TTXVN ra mắt cuốn “Biên niên sự kiện Việt Nam năm 2000,” nhưng phải sau 10 năm, đến năm 2010, công việc này mới tiếp tục được thực hiện./.

Theo vietnamplus.vn