Thứ ba,  24/05/2022

Sẽ kiểm toán 20 tập đoàn, TCty nhà nước trong năm 2011

Nguồn tin từ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, trong năm 2011, KTNN sẽ tiến hành 151 cuộc kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực: ngân sách, tiền, tài sản nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính – ngân hàng…Trong lĩnh vực ngân sách, KTNN sẽ kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cùng với đó là kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại 20 bộ, cơ quan Trung ương, 34 tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương...Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nằm trong kế hoạch kiểm toán năm 2011 (ảnh: internet)KTNN cũng sẽ kiểm toán báo cáo tài chính 27 tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại. Trong đó bao gồm Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam (HUD); 15 tổng công ty như: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng...

Nguồn tin từ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, trong năm 2011, KTNN sẽ tiến hành 151 cuộc kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực: ngân sách, tiền, tài sản nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính – ngân hàng…

Trong lĩnh vực ngân sách, KTNN sẽ kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cùng với đó là kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại 20 bộ, cơ quan Trung ương, 34 tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương…

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nằm trong kế hoạch kiểm toán năm 2011 (ảnh: internet)

KTNN cũng sẽ kiểm toán báo cáo tài chính 27 tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại. Trong đó bao gồm Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam (HUD); 15 tổng công ty như: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty du lịch Hà Nội, Tổng công ty xây dựng Sài Gòn, Tổng công ty cổ phần rượu – bia và nước giải khát Sài Gòn…
Các ngân hàng trong danh sách kiểm toán năm 2011 gồm: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam… Kiểm toán xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro và công ty TNHH Rusvietsovpetro theo thoả thuận hợp tác giữa KTNN Việt Nam và KTNN Liên bang Nga.
KTNN cũng sẽ tiến hành 5 cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư 39 dự án đầu tư xây dựng (dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất, dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm…) và tám chương trình mục tiêu, dự án quốc gia.
Theo VTC