Thứ bảy,  27/11/2021

Công ty sản xuất muối tinh xả thải ra môi trường

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với dự án sản xuất muối của Công ty Đầu tư và Phát triển Hạ Long tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Công ty Hạ Long tạm dừng các công đoạn sản xuất muối tinh và muối iốt có phát sinh nước thải đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vi phạm của công ty Hạ Long.Công ty chỉ được sản xuất trở lại khi xây dựng xong mương dẫn nước thải, thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường tại báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp chế biến sản phẩm muối cao cấp và muối iốt.Mặt khác, tỉnh cũng giao Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng và bàn giao mặt bằng để Công ty Hạ Long có đủ quỹ đất cho việc đầu tư đồng bộ các công trình xử lý nước thải...

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với dự án sản xuất muối của Công ty Đầu tư và Phát triển Hạ Long tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Công ty Hạ Long tạm dừng các công đoạn sản xuất muối tinh và muối iốt có phát sinh nước thải đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vi phạm của công ty Hạ Long.

Công ty chỉ được sản xuất trở lại khi xây dựng xong mương dẫn nước thải, thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường tại báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp chế biến sản phẩm muối cao cấp và muối iốt.

Mặt khác, tỉnh cũng giao Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng và bàn giao mặt bằng để Công ty Hạ Long có đủ quỹ đất cho việc đầu tư đồng bộ các công trình xử lý nước thải bảo vệ môi trường.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet).


Tổng cục Môi trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Công ty Hạ Long khẩn trương lập kế hoạch chi tiết trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét chỉ đạo theo dõi việc đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường và thực hiện quan trắc các thành phần môi trường theo đúng yêu cầu; tiến hành xác định phạm vi và mức độ nhiễm mặn đất, nước ngầm, nước mặt cũng như các ảnh hưởng đến môi trường đời sống khu dân cư và các khu vực xung quanh./.

Theo vietnamplus.vn