Thứ ba,  07/12/2021

Dấu ấn 5 năm một chặng đường giảm nghèo

LSO-Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, việc Chính phủ tiếp tục phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006-2010 là một niềm vui lớn cho tỉnh Lạng Sơn nói riêng, các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc nói chung.Lao động nông thôn tìm hiểu thông tin việc làmThực trạng nghèo của tỉnhLà một tỉnh miền núi, do đó Lạng Sơn có xuất phát điểm nền kinh tế ở mức thấp, sản xuất nhỏ lẻ thiếu tính bền vững, kết cấu hạ tầng còn thấp kém, trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Mặt khác, thời tiết thất thường, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là rét đậm, rét hại cuối và đầu năm 2007-2008, đợt lũ lớn năm 2008 đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Đó là những nhận định hết sức thẳng thắn của Ban chỉ đạo giảm nghèo của...

LSO-Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, việc Chính phủ tiếp tục phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006-2010 là một niềm vui lớn cho tỉnh Lạng Sơn nói riêng, các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc nói chung.
Lao động nông thôn tìm hiểu thông tin việc làm
Thực trạng nghèo của tỉnh
Là một tỉnh miền núi, do đó Lạng Sơn có xuất phát điểm nền kinh tế ở mức thấp, sản xuất nhỏ lẻ thiếu tính bền vững, kết cấu hạ tầng còn thấp kém, trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Mặt khác, thời tiết thất thường, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là rét đậm, rét hại cuối và đầu năm 2007-2008, đợt lũ lớn năm 2008 đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Đó là những nhận định hết sức thẳng thắn của Ban chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh khi đánh giá về những khó khăn, thách thức trong bối cảnh tỉnh ta thực hiện công cuộc giảm nghèo giai đoạn 2006-2010. Và theo kết quả điều tra hộ nghèo cuối năm 2005, trên địa bàn toàn tỉnh còn 40.001 hộ nghèo, chiếm 29,07% tổng số hộ trên địa bàn. Nguyên nhân dẫn đến nghèo chủ yếu là thiếu kiến thức và kinh nghiệm làm ăn (chiếm 57,72%), thiếu vốn tự có (chiếm 25,58%), thiếu đất sản xuất (chiếm 21,9%), đông con và nhiều người ăn theo (chiếm 16,5%)… Nhìn chung, tình trạng đói gay gắt, triền miên cơ bản không còn, tuy nhiên vẫn còn nhiều nhà ở dột nát, tạm bợ, đồ dùng lâu bền hầu như không có, thiếu điện hoặc chưa sử dụng điện trong sinh hoạt, cơ sở vật chất phục vụ cho văn hóa, xã hội còn hạn chế, còn nhiều tập quán sinh hoạt và sản xuất lạc hậu… Tình trạng đó dẫn đến khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo, giữa thành thị và nông thôn có xu hướng gia tăng. Chính vì vậy, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh còn cao, có tới 291/2.303 thôn bản có tỷ lệ hộ nghèo trên 70%, trong đó có 47 thôn có tỷ lệ hộ nghèo 100%, còn 47 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 55% trở lên.
Những tín hiệu vui
Từ thực trạng nghèo của tỉnh, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của Chính phủ, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 12/7/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2006-2010. Sau đó HĐND tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 về chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện 4 mục tiêu lớn Nghị quyết 58 đưa ra. Kết quả sau 5 năm thực hiện tỷ lệ hộ nghèo từng bước giảm nhanh, đặc biệt trong đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Điều này chứng tỏ các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đã phát huy hiệu quả tốt, sự ưu tiên tập trung vốn đầu tư từ ngân sách cho nông thôn, vùng cao là đúng đắn, hiệu quả, từ đó đã góp phần rất lớn vào việc khai thác nội lực trong nhân dân. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh, nguồn vốn nhà nước đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng mạnh, đạt 5.880 tỷ đồng, tăng 26,71% so với bình quân giai đoạn 2001-2005, trong đó vốn đầu tư trực tiếp cho người nghèo đạt 484,412 tỷ đồng, tăng 104% so với bình quân giai đoạn 2001-2005. Mặt khác, việc đầu tư kết cấu hạ tầng như: đường giao thông, trường học, trạm y tế, điện lưới trong những năm qua đã được các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện quan tâm. Do đó đến nay đường giao thông đến trung tâm xã đi lại được bốn mùa tính đến hết năm 2009 đạt 86,3%, ước hết năm 2010 đạt 90,3% số xã toàn tỉnh. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh vùng nông thôn năm 2009 đạt 70% và năm 2010 ước đạt 75%; vùng thành thị năm 2009 đạt 90%, năm 2010 ước đạt 92%… Các chỉ tiêu cấp thẻ BHYT cho người nghèo, đào tạo cán bộ làm công tác giảm nghèo đều đạt 100% kế hoạch. Ngoài ra, các chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất đầu tư sản xuất, mua máy cày tay, máy sấy, trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, khuyến nông, dạy nghề nông thôn, dạy nghề cho người nghèo… đạt 100% kế hoạch đề ra.
Ngân hàng CSXH huyện Cao Lộc giải ngân cho hộ nghèo tại xã Yên Trạch – Ảnh: Thúy Đội
Đối với kết quả xóa nhà dột nát đã được Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp huy động từ nhiều nguồn, nội dung hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, mục đích, cơ bản đã xóa xong số nhà ở dột nát theo kế hoạch là khoảng 7.000 hộ, tính đến hết năm 2007 đã xóa xong số nhà ở tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo diện chính sách. Đặc biệt, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được xã hội quan tâm nên cơ bản nhóm đối tượng này không còn hộ nghèo, hơn 98,7% hộ gia đình chính sách, người có công có đời sống bằng và cao hơn mức sống trung bình ở cộng đồng dân cư.
Lời kết
Những kết quả trên cho thấy rằng, công cuộc giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2006-2010 đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi của tỉnh Lạng Sơn. Tin tưởng và hy vọng rằng, bước sang năm 2011, những kết quả này sẽ là động lực tạo đà cho công cuộc giảm nghèo của tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn mới tiếp tục đạt được các tiêu chí giảm nghèo theo hướng giảm nhanh và bền vững.

Thanh Huyền