Thứ ba,  07/12/2021

Trường CĐSP Lạng Sơn với phong trào bảo vệ ANTQ

LSO-Là một trường có quy mô lớn, lưu lượng học sinh sinh viên (HSSV) đông, đứng chân trên một địa bàn khá phức tạp về vị trí và sự xen kẽ giữa khu dân cư và nhà trường. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) là một trong các yếu tố để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình.Sau khi làm công tác tuyển sinh hằng năm, bước vào năm học mới, trong tuần giáo dục công dân, bồi dưỡng chính trị đầu năm, nhà trường chú trọng tuyên truyền vận động HSSV nâng cao nhận thức về tác hại của các TNXH. Phổ biến các quy định nội quy của nhà trường; chủ động bố trí nơi ăn ở học tập cho sinh viên mới. Năm học 2010-2011, nhà trường quán triệt sâu sắc Thông tư liên tịch số 34 giữa Bộ Công an và Bộ GD&ĐT và Kế hoạch Liên ngành số 77 của Sở GD&ĐT và Công an tỉnh. Phổ biến và cho HSSV ký cam kết thực hiện Quyết định số 95 của Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ, đốt...

LSO-Là một trường có quy mô lớn, lưu lượng học sinh sinh viên (HSSV) đông, đứng chân trên một địa bàn khá phức tạp về vị trí và sự xen kẽ giữa khu dân cư và nhà trường. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) là một trong các yếu tố để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình.
Sau khi làm công tác tuyển sinh hằng năm, bước vào năm học mới, trong tuần giáo dục công dân, bồi dưỡng chính trị đầu năm, nhà trường chú trọng tuyên truyền vận động HSSV nâng cao nhận thức về tác hại của các TNXH. Phổ biến các quy định nội quy của nhà trường; chủ động bố trí nơi ăn ở học tập cho sinh viên mới. Năm học 2010-2011, nhà trường quán triệt sâu sắc Thông tư liên tịch số 34 giữa Bộ Công an và Bộ GD&ĐT và Kế hoạch Liên ngành số 77 của Sở GD&ĐT và Công an tỉnh. Phổ biến và cho HSSV ký cam kết thực hiện Quyết định số 95 của Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ, đốt và thả đèn trời. Thực hiện Luật Giao thông…
Thanh niên trường CĐSP tham gia giữ gìn trật tự ATGT
Công tác phối hợp đảm bảo ANTT trong nhà trường được thực hiện chu đáo. Trường đã phối hợp với Phòng PA83-Công an tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, HSSV chuyên ngành tiếng Trung về công tác đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ bí mật nhà nước khi đi tham quan học tập ở nước ngoài. Phối hợp với Công an phường Chi Lăng thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Thông tư số 34, xây dựng quy chế phối hợp triển khai hoạt động đảm bảo ANTT trong nhà trường; kiểm tra sinh hoạt học tập của HSSV ngoại trú. Phối hợp với Đoàn phường Chi Lăng trong các hoạt động chung.
Nhà trường xây dựng đội tự quản ký túc xá, phối hợp chặt chẽ với tổ bảo vệ, cảnh sát khu vực, bảo vệ dân phố, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm ANTT từ bên ngoài vào nhà trường và trong nội bộ HSSV; thành lập đội phòng cháy chữa cháy, có tập huấn và mua sắm các trang thiết bị nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong nhà trường.
Mô hình tự quản trong HSSV được đánh giá là một trong những biện pháp “tại chỗ” mang lại hiệu quả tích cực trong quản lý giáo dục HSSV. Đội thanh niên tự quản duy trì lực lượng 20 người phân công trực ký túc xá, kiểm tra sử dụng Internet trong HSSV, kiểm tra sử dụng điện nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, văn minh ký túc xá, cũng như phối hợp với bảo vệ ngăn chặn hành vi gây mất trật tự từ thanh niên bên ngoài. Sinh viên có nhu cầu ngoại trú phải đăng ký vào đầu năm học để khoa quản lý, lập danh sách báo cáo nhà trường và theo dõi; số học sinh này được phân theo tổ, nhóm có sinh hoạt định kỳ, ký cam kết với chủ nhà trọ; cuối mỗi học kỳ HSSV nhận sổ tại Ban quản lý HSSV nội ngoại trú và trình cấp có thẩm quyền nhận xét xác nhận.
Tuyên truyền giáo dục đi đôi với việc xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm. Trong năm 2010, nhà trường ra quyết định khiển trách 1 SV vi phạm Luật Giao thông, 4 SV vi phạm nội quy ký túc xá, 2 SV nghỉ học không phép, cảnh cáo 2 SV nghỉ học không phép nhiều buổi.

Quy định chặt chẽ, tuyên truyền sâu rộng, có nhiều hình thức thực hiện phù hợp với thanh niên HSSV… được thực hiện đồng thời với sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ với chính quyền và các cơ quan chức năng trên địa bàn trong công tác giáo dục HSSV; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, mà cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mang tính bao trùm, trong những năm qua và năm 2010, trường CĐSP Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả trong công tác đảm bảo ANTT trong nhà trường. Năm học 2009-2010 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Công an tỉnh tặng Giấy khen về công tác giữ gìn ANTT và phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ giai đoạn 2005-2010. Năm 2010, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân. Quan trọng hơn, công tác giữ gìn ANTT và phong trào bảo vệ ANTQ đã giúp nhà trường luôn ổn định, đào tạo đội ngũ giáo viên vừa “hồng” vừa “chuyên” cho sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh.

Trần Kim