Thứ tư,  01/12/2021

Tổng kết công tác công đoàn năm 2010

LSO-Chiều ngày 11/1/2011, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2010 và phát động phong trào thi đua năm 2011. Đến dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối CCQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh cùng các ban, ngành và 47 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.Các cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khenTuy mới đi vào hoạt động được hơn một năm nhưng CĐVC đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, CĐ ngành trung ương; tham gia với cơ quan quản lý cùng cấp về phát triển kinh tế-xã hội của ngành địa phương; hướng dẫn các thông tin về pháp luật và các chế độ chính sách lao động; phát động phong trào thi đua yêu nước và bước đầu gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Trong năm 2011, CĐVC tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCVC-LĐ, tăng cường các hoạt động xã...

LSO-Chiều ngày 11/1/2011, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2010 và phát động phong trào thi đua năm 2011. Đến dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối CCQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh cùng các ban, ngành và 47 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.
Các cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen
Tuy mới đi vào hoạt động được hơn một năm nhưng CĐVC đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, CĐ ngành trung ương; tham gia với cơ quan quản lý cùng cấp về phát triển kinh tế-xã hội của ngành địa phương; hướng dẫn các thông tin về pháp luật và các chế độ chính sách lao động; phát động phong trào thi đua yêu nước và bước đầu gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Trong năm 2011, CĐVC tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCVC-LĐ, tăng cường các hoạt động xã hội… Tại hội nghị đã có 18 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh và CĐVC Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua. Kết thúc hội nghị, đại diện của 47 CĐCS trực thuộc đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2011 với tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Ngọc Hiếu