Thứ tư,  01/12/2021

Khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhiều hơn dự đoán

Nhóm các nhà khoa học Thụy Điển, Mỹ và Brazil vừa phát hiện lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở vùng nước nội địa lớn hơn nhiều so với dự đoán của giới khoa học.Các nhà khoa học đã tiến hành đánh giá hệ sinh thái của 474 vùng nước nội địa trên toàn cầu. Kết quả phát hiện, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở những khu vực trên chiếm 25% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu.Nhà khoa học Viken Buster, thuộc Đại học linkoping (Thụy Điển), phụ trách nhóm nghiên cứu cho biết trước đó con người cho rằng vùng nước và rừng rậm có thể hấp thụ, giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính do con người gây ra. Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)uy nhiên, trên thực tế trong các hồ nước, đập nước và dòng sông tồn tại trữ lượng lớn khí mêtan. Trước kia khi tính toán lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu, giới khoa học đã bỏ qua bộ phận khí mêtan...

Nhóm các nhà khoa học Thụy Điển, Mỹ và Brazil vừa phát hiện lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở vùng nước nội địa lớn hơn nhiều so với dự đoán của giới khoa học.

Các nhà khoa học đã tiến hành đánh giá hệ sinh thái của 474 vùng nước nội địa trên toàn cầu. Kết quả phát hiện, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở những khu vực trên chiếm 25% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu.

Nhà khoa học Viken Buster, thuộc Đại học linkoping (Thụy Điển), phụ trách nhóm nghiên cứu cho biết trước đó con người cho rằng vùng nước và rừng rậm có thể hấp thụ, giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính do con người gây ra.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)


uy nhiên, trên thực tế trong các hồ nước, đập nước và dòng sông tồn tại trữ lượng lớn khí mêtan. Trước kia khi tính toán lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu, giới khoa học đã bỏ qua bộ phận khí mêtan này./.

Theo vietnamplus.vn