Thứ sáu,  18/06/2021

Sa Pa: Số trâu bò chết đang tăng

UBND huyện Sa Pa, Lào Cai sáng nay 13-1 cho biết, từ đầu đợt rét đến nay đã có 117 con trâu bò trên địa bàn bị chết.UBND huyện đã thành lập tại các xã 17 ban chỉ đạo để giúp các địa phương giảm thiểu số gia súc bị chết trong đợt rét này.Ông Lê Đức Luận, chủ tịch UBND huyện Sa Pa nói, huyện cũng đã cấp 6.725 mét vải bạt để giúp người dân che chắn chuồng cho gia súc tại 16 xã. Thống kê đến 16 giờ ngày 12-1 của UBND huyện cho biết, trong số 117 con gia súc chết từ đầu đợt rét đến nay có 44 con trâu, bốn con bò, sáu bê con và 63 con nghé.Đến trưa nay, Chủ tịch UBND xã Sa Pả, ông Giàng A Sàng cho hay, toàn xã đã có 52 con trâu bò bị chết (nhiều hơn 38 con, so với thống kê lúc 16 giờ ngày 12-1 của UBND...

UBND huyện Sa Pa, Lào Cai sáng nay 13-1 cho biết, từ đầu đợt rét đến nay đã có 117 con trâu bò trên địa bàn bị chết.

UBND huyện đã thành lập tại các xã 17 ban chỉ đạo để giúp các địa phương giảm thiểu số gia súc bị chết trong đợt rét này.

Ông Lê Đức Luận, chủ tịch UBND huyện Sa Pa nói, huyện cũng đã cấp 6.725 mét vải bạt để giúp người dân che chắn chuồng cho gia súc tại 16 xã. Thống kê đến 16 giờ ngày 12-1 của UBND huyện cho biết, trong số 117 con gia súc chết từ đầu đợt rét đến nay có 44 con trâu, bốn con bò, sáu bê con và 63 con nghé.

Đến trưa nay, Chủ tịch UBND xã Sa Pả, ông Giàng A Sàng cho hay, toàn xã đã có 52 con trâu bò bị chết (nhiều hơn 38 con, so với thống kê lúc 16 giờ ngày 12-1 của UBND huyện).

Theo Nhandan