Thứ sáu,  18/06/2021

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở xã Tĩnh Bắc

LSO-Tĩnh Bắc là một xã vùng III nằm ở phía Đông - Bắc của huyện Lộc Bình; có diện tích tự nhiên 4.929,18 ha; có 400 hộ gia đình với hơn 2000 nhân khẩu. Xã có 10 thôn bản, thôn xa nhất cách trung tâm xã 13 km. Đường giao thông ra xã vùng cao biên giới Thanh Lòa (Cao Lộc) - Ảnh: Thế BảoNhằm đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong toàn địa bàn, Đảng uỷ xã đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ban hành quy chế hoạt động. Tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hoá, nhất là ở khu dân cư; trong chỉ đạo luôn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; đưa kết quả thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng...

LSO-Tĩnh Bắc là một xã vùng III nằm ở phía Đông – Bắc của huyện Lộc Bình; có diện tích tự nhiên 4.929,18 ha; có 400 hộ gia đình với hơn 2000 nhân khẩu. Xã có 10 thôn bản, thôn xa nhất cách trung tâm xã 13 km.
Đường giao thông ra xã vùng cao biên giới Thanh Lòa (Cao Lộc) – Ảnh: Thế Bảo
Nhằm đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong toàn địa bàn, Đảng uỷ xã đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ban hành quy chế hoạt động. Tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hoá, nhất là ở khu dân cư; trong chỉ đạo luôn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; đưa kết quả thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đảng viên và tiêu chuẩn bình xét công nhận tổ chức đảng trong sạch vững mạnh hằng năm. Tập trung quán triệt nội dung các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đến cán bộ, công chức, trưởng thôn; chỉ đạo chi bộ đảng thôn, cơ quan, trường học quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, giáo viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân trong xã về phong trào để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện. Kết quả đạt 90% đảng viên, 85% quần chúng đã được nghe phổ biến, quán triệt và học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng các văn bản liên quan đến phong trào xây dựng đời sống văn hoá. Sau 10 năm, từ 2000 đến 2010 các nội dung đạt được kết quả quan trọng, nếu năm 2000 mới chỉ có 1/10 thôn bản đạt khu dân cư tiên tiến thì năm 2009 có 5/10 thôn đạt khu dân cư tiên tiến. Có thể thấy Tĩnh Bắc là xã gần 100% là đồng bào dân tộc còn có nhiều hủ tục lạc hậu, song từ khi triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” thì trong việc cưới, việc tang đã có nhiều chuyển biến tiến bộ. Thanh niên đến tuổi trưởng thành đã tự do tìm hiểu yêu nhau, không còn cảnh bố mẹ đi hỏi vợ cho như trước; trước khi tổ chức đám cưới có đăng ký kết hôn theo đúng Luật Hôn nhân và gia đình; lễ kết hôn được tổ chức trang trọng lành mạnh, văn hoá tiết kiêm. Thủ tục thách cưới cao, so tuổi, so số…nặng nề trước đây nay đã giảm đáng kể. Đối với việc tang ma thì ở mỗi khu dân cư đều có hội hiếu, hàng phe…giúp đỡ gia chủ tổ chức chu đáo. Hiện nay hầu hết các đám tang chỉ còn để tại nhà từ 2 đến 3 ngày; việc sử dụng kèn trống chỉ được thực hiện trước 23 giờ đêm và sau 5 giờ sáng hôm sau; hiện tượng làm lễ tế riêng và các hủ tục khác đã giảm dần so với trước đây. Do tích cực chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền xã cùng với các phong trào khác, phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến được quan tâm. Kết quả ngày càng xuất hiện nhiều những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại hội nghị điển hình tiên tiến giai doạn 2006-2010, có 4 tập thể và 14 cá nhân được các cấp khen thưởng. Về phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xoá đói giảm nghèo được quan tâm, thông qua các dự án phát triển kinh tế – xã hội, như dự án trồng rừng nguyên liệu giấy, chế biến gỗ, sản xuất nông lâm nghiệp…tạo điều kiện cho con em trong xã đi học nghề, tạo việc làm theo Chương trình 120 của Chính phủ. Tạo điều kiện con em trong xã đi lao động ở nước ngoài được 20 người. Công tác phối hợp mở lớp đào tạo, bồi dưỡng dạy nghề cho nông dân được quan tâm. Các tổ chức đoàn thể đứng ra tín chấp cho dân vay vốn làm kinh tế gia đình. Nhiều mô hình kinh tế đã đem lại hiệu quả kinh tế cao như gia đình anh Hoàng Văn Hoan, Trưởng thôn Nà Dừa, gia đình anh Lê Văn Cường, thôn Bản Hu; hằng năm các hộ gia đình này có thu nhập từ 20 đến 30 triệu đồng . Nếu trước đây xã còn trên 60% hộ nghèo đói thì nay chỉ còn 36,25% số hộ nghèo.

Có thể thấy các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong những năm qua nhìn chung đều đạt kết quả đáng mừng. Thông qua việc tích cực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền xã đối với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhất là ở khu dân cư trong những năm qua đã thiết thực góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong nếp sống văn hóa gia đình, cộng đồng dân cư, nếp sống văn hóa cơ quan, đơn vị. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội dân gian truyền thống trên địa bàn xã được khôi phục và phát huy, tạo điều kiện cho nhân dân giao lưu, hưởng thụ văn hóa, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Lăng Văn Thăng