Thứ ba,  30/05/2023

Hội Nông dân thành phố Lạng Sơn: Tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2010

LSO- Sáng 14/1/2011, Hội Nông dân thành phố Lạng Sơn tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2010. Bà Phạm Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội nông dân thành phố đọc báo cáo tổng kết công tác hội năm 2010Trong năm 2010, Hội Nông dân thành phố đã đạt được nhiều thành tích trên các mặt công tác. Trong đó, về công tác củng cố xây dựng tổ chức hội luôn được quan tâm và kiện toàn kịp thời, kết nạp mới được 171 hội viên, đạt 310,9% chỉ tiêu, 195 cán bộ hội được tập huấn nghiệp vụ, đạt 487,5% chỉ tiêu; 54/84 Chi hội đạt vững mạnh, 27/84 chi hội đạt khá, 03/84 chi hội đạt trung bình, 7/8 đơn vị Hội cơ sở đạt vững mạnh, không có cơ sở hội và chi hội yếu kém. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam. Công tác phối hợp tổ chức mở các lớp dạy nghề và tập huấn KHKT cho hội viên được triển khai rộng khắp,... Bên cạnh những mặt đạt được,...

LSO- Sáng 14/1/2011, Hội Nông dân thành phố Lạng Sơn tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2010.
Bà Phạm Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội nông dân thành phố đọc báo cáo tổng kết công tác hội năm 2010


Trong năm 2010, Hội Nông dân thành phố đã đạt được nhiều thành tích trên các mặt công tác. Trong đó, về công tác củng cố xây dựng tổ chức hội luôn được quan tâm và kiện toàn kịp thời, kết nạp mới được 171 hội viên, đạt 310,9% chỉ tiêu, 195 cán bộ hội được tập huấn nghiệp vụ, đạt 487,5% chỉ tiêu; 54/84 Chi hội đạt vững mạnh, 27/84 chi hội đạt khá, 03/84 chi hội đạt trung bình, 7/8 đơn vị Hội cơ sở đạt vững mạnh, không có cơ sở hội và chi hội yếu kém. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam. Công tác phối hợp tổ chức mở các lớp dạy nghề và tập huấn KHKT cho hội viên được triển khai rộng khắp,… Bên cạnh những mặt đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác hội như, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội còn chậm và chưa đồng đều; chưa có những giải pháp tích cực để giúp hội viên mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, do đó quy mô phát triển kinh tế còn nhỏ lẻ, chưa có nhiều mô hình liên kết sản xuất để tạo ra sản phẩm hàng hóa;… Năm 2011, Hội Nông dân thành phố phấn đấu 100% tổ chức cơ sở hội đạt vững mạnh, trên 95% cán bộ hội các cấp được tập huấn nghiệp vụ, tín chấp cho hội viên vay vốn là 4 tỷ qua các nguồn vốn,…
Nhân dịp này, Ban tổ chức trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2010.

Đỗ Hoạt