Thứ năm,  01/06/2023

Bàn giao thiết bị chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

Ngày 12-1, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết Biên bản bàn giao thiết bị theo Dự án "Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC)", sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Phần Lan.Năm 2006, dự án này được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt và Chính phủ Phần Lan cam kết tài trợ, đồng thời chỉ định Công ty Sam-mu-tin Oy (thuộc Tập đoàn Ki-tô-kô-ri của Phần Lan) cung cấp thiết bị. Thiết bị cho Dự án có tổng giá trị 247 tỷ đồng để trang bị năm xe thang chữa cháy loại 32 m, 20 xe chữa cháy 4.000/400, ba xe cứu hộ cứu nạn,... và kinh phí đào tạo. Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã tiếp nhận đầy đủ số thiết bị...

Ngày 12-1, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết Biên bản bàn giao thiết bị theo Dự án “Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC)”, sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Phần Lan.

Năm 2006, dự án này được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt và Chính phủ Phần Lan cam kết tài trợ, đồng thời chỉ định Công ty Sam-mu-tin Oy (thuộc Tập đoàn Ki-tô-kô-ri của Phần Lan) cung cấp thiết bị. Thiết bị cho Dự án có tổng giá trị 247 tỷ đồng để trang bị năm xe thang chữa cháy loại 32 m, 20 xe chữa cháy 4.000/400, ba xe cứu hộ cứu nạn,… và kinh phí đào tạo. Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã tiếp nhận đầy đủ số thiết bị trên.

Theo Nhandan