Thứ ba,  15/06/2021

Quảng Trị phân bổ 30 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ

UBND tỉnh Quảng Trị ngày 17 - 1 cho biết, 30 tỷ đồng Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2010 (đợt 2) được phân bổ cho các đơn vị, địa phương.Theo đó, phân bổ cho huyện Đakrông 3,5 tỷ đồng; huyện Triệu Phong 2,7 tỷ đồng; các huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng, Hướng Hoá mỗi huyện 2,6 tỷ đồng; huyện Cam Lộ 2,4 tỷ đồng; huyện Gio Linh 1,5 tỷ đồng và thành phố Đông Hà 1,15 tỷ đồng. Hơn 10 tỷ đồng còn lại phân bổ cho Sở Giao thông - Vận tải, Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão... sửa chữa hệ thống đê kè, đường giao thông bị hư hỏng nặng.UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị, địa phương sử dụng tiền Trung ương hỗ trợ đúng mục đích, khắc phục nhanh các công trình bị hư hỏng do bão, lũ gây nên sớm đưa vào phục vụ sản xuất và đời...

UBND tỉnh Quảng Trị ngày 17 – 1 cho biết, 30 tỷ đồng Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2010 (đợt 2) được phân bổ cho các đơn vị, địa phương.

Theo đó, phân bổ cho huyện Đakrông 3,5 tỷ đồng; huyện Triệu Phong 2,7 tỷ đồng; các huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng, Hướng Hoá mỗi huyện 2,6 tỷ đồng; huyện Cam Lộ 2,4 tỷ đồng; huyện Gio Linh 1,5 tỷ đồng và thành phố Đông Hà 1,15 tỷ đồng. Hơn 10 tỷ đồng còn lại phân bổ cho Sở Giao thông – Vận tải, Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão… sửa chữa hệ thống đê kè, đường giao thông bị hư hỏng nặng.

UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị, địa phương sử dụng tiền Trung ương hỗ trợ đúng mục đích, khắc phục nhanh các công trình bị hư hỏng do bão, lũ gây nên sớm đưa vào phục vụ sản xuất và đời sống.

Theo Nhandan