Thứ tư,  07/06/2023

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản: Tổng kết công tác năm 2010

LSO-Ngày 17/1/2011, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) Lạng Sơn đã tổ chức tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Dự lễ tổng kết có lãnh đạo Sở Y tế và một số đơn vị trực thuộc Sở, lãnh đạo Trung tâm Y tế, Đội Bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em các huyện, thành phố trong tỉnh.Trung tâm CSSKSS tổng kết công tác năm 2010 Năm 2010 là năm cuối thực hiện Chiến lược Quốc gia về CSSKSS giai đoạn 2001-2010, mặc dù còn một số khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực, song với nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế từ tỉnh đến cơ sở, Lạng Sơn đã đạt được những kết quả đáng kể trong công tác CSSKSS. Các chỉ tiêu chuyên môn về bảo vệ sức khỏe bà mẹ, chăm sóc sức khỏe trẻ em-phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản... đều đạt và vượt kế hoạch. Tỷ lệ bà mẹ được khám thai 3 lần/3 kỳ đạt 73%, tăng 1%; tỷ lệ bà mẹ sinh tại cơ sở y tế đạt 94%...

LSO-Ngày 17/1/2011, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) Lạng Sơn đã tổ chức tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Dự lễ tổng kết có lãnh đạo Sở Y tế và một số đơn vị trực thuộc Sở, lãnh đạo Trung tâm Y tế, Đội Bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em các huyện, thành phố trong tỉnh.
Trung tâm CSSKSS tổng kết công tác năm 2010
Năm 2010 là năm cuối thực hiện Chiến lược Quốc gia về CSSKSS giai đoạn 2001-2010, mặc dù còn một số khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực, song với nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế từ tỉnh đến cơ sở, Lạng Sơn đã đạt được những kết quả đáng kể trong công tác CSSKSS. Các chỉ tiêu chuyên môn về bảo vệ sức khỏe bà mẹ, chăm sóc sức khỏe trẻ em-phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản… đều đạt và vượt kế hoạch. Tỷ lệ bà mẹ được khám thai 3 lần/3 kỳ đạt 73%, tăng 1%; tỷ lệ bà mẹ sinh tại cơ sở y tế đạt 94% tăng 2%; tỷ lệ bà mẹ đẻ được cán bộ y tế đỡ đạt 98% tăng 0,2%; tỷ lệ bà mẹ được chăm sóc sau đẻ đạt 7% tăng 5% so với năm 2009. Trong năm, đã có 49.812 phụ nữ mang thai, bà mẹ có con dưới 2 tuổi và từ 2-5 tuổi bị suy dinh dưỡng được truyền thông kết hợp với thực hành dinh dưỡng, trong đó 100% bà mẹ có con bị suy dinh dưỡng được tư vấn về cách phòng, chống và phục hồi suy dinh dưỡng. Số người khám phụ khoa trung bình/người /năm đã tăng từ 0,3 lần năm 2009 lên 0,32 lần năm 2010; tỷ lệ điều trị phụ khoa so với số người mắc phụ khoa luôn duy trì ở mức 99%…
Bước sang năm 2011, Lạng Sơn phấn đấu giảm tỷ lệ tử vong mẹ còn 0,7%o, tử vong trẻ dưới 1 tuổi còn 25%o, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em (cân nặng/tuổi) xuống còn 21%. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm CSSKSS sẽ tăng cường chỉ đạo, giám sát, nâng cao chất lượng quản lý chuyên môn trong công tác CSSKSS và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; tăng cường thực hiện các dịch vụ CSSKSS tại Trung tâm, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tập huấn về CSSKSS… Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến để triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác CSSKSS năm 2011.

Bảo Vy