Thứ năm,  24/06/2021

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2010

LSO-Là một đơn vị mới được thành lập, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lạng Sơn đến nay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ cấu tổ chức cán bộ, các văn bản pháp quy của nhà nước làm hành lang cơ sở cho hoạt động của đơn vị còn thiếu và chưa đồng bộ. Kiểm tra VSATTP tại bếp ăn Trường tiểu học Vĩnh Trại TPLS Ảnh: Bảo VyHàng năm để thực hiện tốt các đợt cao điểm trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tập thể cán bộ công nhân viên chức Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phân công mỗi người mỗi việc phụ trách từng địa bàn huyện thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm một cách đồng bộ và đạt được những hiệu quả đáng ghi nhận. Năm 2010, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tổ chức và chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền cũng như tổ chức các đợt thanh kiểm tra, giám sát các cơ sở...

LSO-Là một đơn vị mới được thành lập, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lạng Sơn đến nay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ cấu tổ chức cán bộ, các văn bản pháp quy của nhà nước làm hành lang cơ sở cho hoạt động của đơn vị còn thiếu và chưa đồng bộ.

Kiểm tra VSATTP tại bếp ăn Trường tiểu học Vĩnh Trại TPLS

Ảnh: Bảo Vy

Hàng năm để thực hiện tốt các đợt cao điểm trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tập thể cán bộ công nhân viên chức Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phân công mỗi người mỗi việc phụ trách từng địa bàn huyện thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm một cách đồng bộ và đạt được những hiệu quả đáng ghi nhận. Năm 2010, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tổ chức và chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền cũng như tổ chức các đợt thanh kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trong đợt cao điểm như tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm, tết trung thu, tết Nguyên đán. Trong năm đã tổ chức thanh, kiểm tra được 5.269 cơ sở, nhắc nhở 294 cơ sở, xử lý xử phạt 242 cơ sở với hơn 100 triệu đồng. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho 662 cơ sở. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được gần 5000 lượt, cấp phát trên 10.000 tờ rơi và 200 băng đĩa tuyên truyền bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Triển khai thực hiện xây dựng 23 mô hình điểm kiểm soát thức ăn đường phố tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng tỉnh làm tốt công tác xét nghiệm đánh giá các chỉ tiêu ô nhiễm trong thực phẩm được gần 3000 mẫu.
Tuy đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, song trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng còn nhiều hạn chế làm ảnh hưởng tới hiệu quả của các hoạt động trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước hết là việc Ban chỉ đạo liên ngành tuyến huyện, thành phố hoạt động kiêm nhiệm, các cán bộ phụ trách chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, thiếu về tổ chức cán bộ. Do đó công tác triển khai các hoạt động trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm như kiểm tra giám sát, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện chưa đạt hiệu qủa cao. Nhận thấy được những khó khăn hiện tại của địa phương, ngay từ đầu năm 2010 Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã đề ra giải pháp khắc phục khó khăn và đây cũng là một trong những kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị đó là tăng cường công tác tập huấn, thực hiện hỗ trợ, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ cho các đơn vị tuyến huyện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong năm 2010, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tổ chức phối hợp cử đi đào tạo thanh tra chuyên ngành cho 10 cán bộ chuyên trách tuyến huyện; tổ chức 6 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cho 428 học viên, tuyến huyện, xã. Tập huấn về hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho 2 huyện. Tuy còn gặp rất nhiều khó khăn song điều đáng ghi nhận ở đây chính là sự tiến bộ đáng kể của đội ngũ tuyến huyện cả về trình độ và năng lực trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Một số huyện đã chủ động xây dựng và triển khai được hoạt động thanh, kiểm tra có hiệu quả trên địa bàn, biết vận dụng sự đồng tình ủng hộ của Ban chỉ đạo liên ngành, huyện. Qua đó có những tham mưu tích cực trong việc xử phạt đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn, đảm bảo tính răn đe và từng bước đưa các cơ sở thực hiện đúng và đủ các quy định của nhà nước về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong năm 2010 tuyến huyện và tuyến xã đã tổ chức cấp cho trên 430 cơ sở trên tổng số 662 cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong toàn tỉnh. Công tác tổ chức tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm đã được thực hiện một cách khoa học và đạt hiệu quả cao. Công tác thống kê báo cáo cũng được quan tâm thực hiện đầy đủ.
Hàng rau bán tại chợ phiên xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng – Ảnh: Hòa Lộc

Phát huy những kết quả đã đạt được, cùng với những nỗ lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, tin chắc rằng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh sẽ còn gặt hái được những thành quả cao hơn nữa trong công tác bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Minh Mạnh