Thứ ba,  27/07/2021

Cái mới ở Sìn Hồ

Ba năm trở lại đây, trên các triền núi thấp ở huyện Sìn Hồ (Lai Châu) thấp thoáng bóng cây cao-su, mở ra hướng đi mới trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp điều kiện tự nhiên của địa phương, tạo cơ sở vững chắc và dài lâu để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào nơi đây. Nhờ thông qua chương trình trồng cây cao-su mà năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng ở Sìn Hồ được nâng cao hơn trước.Mọi việc bắt đầu từ năm 2008, khi Tỉnh ủy Lai Châu ra chủ trương về trồng và phát triển cây cao-su trên địa bàn vùng thấp huyện Sìn Hồ. Huyện ủy xác định đây là cơ hội mở ra hướng đi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho Sìn Hồ chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Tuy nhiên, đây là một loại cây trồng mới, chưa từng có trên đất Sìn Hồ. Tập quán canh tác của người dân vẫn lấy phát rừng làm nương rẫy làm chính, khó bắt kịp với cách thức trồng, chăm bón cây cao-su theo một...

Ba năm trở lại đây, trên các triền núi thấp ở huyện Sìn Hồ (Lai Châu) thấp thoáng bóng cây cao-su, mở ra hướng đi mới trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp điều kiện tự nhiên của địa phương, tạo cơ sở vững chắc và dài lâu để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào nơi đây. Nhờ thông qua chương trình trồng cây cao-su mà năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng ở Sìn Hồ được nâng cao hơn trước.

Mọi việc bắt đầu từ năm 2008, khi Tỉnh ủy Lai Châu ra chủ trương về trồng và phát triển cây cao-su trên địa bàn vùng thấp huyện Sìn Hồ. Huyện ủy xác định đây là cơ hội mở ra hướng đi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho Sìn Hồ chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Tuy nhiên, đây là một loại cây trồng mới, chưa từng có trên đất Sìn Hồ. Tập quán canh tác của người dân vẫn lấy phát rừng làm nương rẫy làm chính, khó bắt kịp với cách thức trồng, chăm bón cây cao-su theo một quy trình nghiêm ngặt. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ của huyện vừa thiếu người, thiếu kiến thức về lĩnh vực mới mẻ này. Trước thực trạng đó, Huyện ủy Sìn Hồ ra nghị quyết chuyên đề về trồng và phát triển cây cao-su trên địa bàn với từng bước đi và cách làm cụ thể, phù hợp thực tế của địa phương.

Trước hết, Huyện ủy tổ chức quán triệt sâu rộng nghị quyết về trồng và phát triển cây cao-su tới toàn thể cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc, nhất là ở những xã có diện tích trồng cao-su lớn để mọi người hiểu rõ mục đích, hiệu quả kinh tế của cây cao-su, từ đó tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, đồng thuận cao trong nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị vào công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Tiếp đó, Huyện ủy chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo trồng và phát triển cây cao-su từ huyện tới xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách các xã. Đồng thời tập trung cán bộ của huyện thành các tổ công tác xuống cắm tại các xã, bản cùng với tổ chức đảng, chính quyền cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân góp đất, trồng cao-su. Bên cạnh đó, huyện tiến hành công khai quy hoạch vùng trồng cây cao-su để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân; cử cán bộ huyện xuống trực tiếp giải quyết thấu lý, đạt tình những đề xuất của cấp ủy, chính quyền và đồng bào trong vùng quy hoạch như xây dựng vùng chăn thả đại gia súc tập trung, cơ sở hạ tầng… Trên cơ sở đó, công khai rõ các cơ chế, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của người trồng cao-su. Mặt khác, Huyện ủy chỉ đạo các phòng, ban chức năng cùng cấp ủy, chính quyền ở cơ sở phối hợp lồng ghép các chương trình, nguồn vốn để chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình phát triển cây cao-su; phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần cao-su chuẩn bị đủ nguồn vốn thanh toán các chế độ, chính sách cho dân đầy đủ, kịp thời.

Với cách thức tổ chức thực hiện bài bản, cùng các bước đi, cách làm cụ thể như thế, cho nên nghị quyết trồng và phát triển cây cao-su của Huyện ủy Sìn Hồ bước đầu đã thu được kết quả đáng mừng. Ba năm qua, Sìn Hồ đã trồng được 5.670 ha cây cao-su và đang phát triển tốt. Kết quả đó cho thấy cây cao-su hoàn toàn phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của Sìn Hồ nói riêng và Lai Châu nói chung. Điều đáng phấn khởi nhất là nghị quyết về trồng và phát triển cây cao-su trên địa bàn huyện của Huyện ủy Sìn Hồ đã tạo ra một bước thay đổi căn bản về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, về tư duy và nhận thức của người dân. Từ chỗ đồng bào các dân tộc thiểu số chỉ quen canh tác theo mùa vụ, du canh, du cư năng suất thấp… thì nay họ đã dần quen với cách thức trồng, chăm sóc cây công nghiệp với quy mô lớn, tập trung theo một quy trình khoa học, hiệu quả cao, tận dụng tối đa về thời gian, lao động và việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống. Và họ trở thành công nhân ngay trên núi đồi của mình. Không chỉ làm thay đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số mà nghị quyết về trồng và phát triển cây cao-su còn góp phần quan trọng làm chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên ở những xã, thôn, bản có trồng cây cao-su. Nhờ có sự giúp đỡ sát sao, kịp thời và có hiệu quả của các cán bộ huyện trong Ban chỉ đạo, tổ công tác trồng và phát triển cây cao-su, các cấp ủy, chính quyền cơ sở ở Sìn Hồ đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm, bổ túc thêm kiến thức cho nên đã có thể tự mình tổ chức thực hiện được những nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn một cách bài bản, với các bước đi, cách làm tương tự. Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Sìn Hồ Nguyễn Công Thành cho biết: Ngay khi Huyện ủy ra Nghị quyết về trồng và phát triển cây cao-su, chúng tôi cũng đã ý thức được việc thông qua các tổ công tác lồng ghép thêm vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ cấp ủy, đảng viên ở cơ sở bằng các việc làm cụ thể thường ngày, trong quá trình trồng cây cao-su. Ba năm qua, do thường xuyên giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tế cho nên khả năng lãnh đạo, điều hành công việc của các tổ chức cơ sở đảng ở Sìn Hồ đã được nâng lên đáng kể. Tiêu biểu là các xã Căn Co, Chăn Nưa, Nậm Tăm… Ở xã Căn Co, Đảng bộ xã không những lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt nghị quyết trồng cây cao-su trên địa bàn xã mà qua trải nghiệm thực tế, các tổ chức đảng nơi đây còn có sáng kiến lãnh đạo bà con các dân tộc trồng xen canh cây nông nghiệp vào phần đất trống giữa hai hàng cây cao-su vừa tiết kiệm được chi phí dọn cỏ chăm sóc cây cao-su vừa có thêm thu nhập cải thiện đời sống, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Phải nhiều năm nữa cây cao-su ở Sìn Hồ mới cho những dòng nhựa thương phẩm, nhưng không ít tổ chức cơ sở đảng nơi đây đã thu hoạch được nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhờ vào việc tổ chức thực hiện tốt nghị quyết về trồng và phát triển cây cao-su. Đây có thể coi là một hướng đi, một cách làm hiệu quả, một kinh nghiệm hay trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở mà nhiều nơi có thể tham khảo và ứng dụng. Đó chính là kết hợp một cách chủ động và nhuần nhuyễn giữa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên sở tại.

Theo Nhandan