Thứ bảy,  19/06/2021

Cần tăng cường xây dựng quỹ bảo vệ môi trường

LSO-Quỹ bảo vệ môi trường (BVMT) đóng vai trò hết sức quan trọng, là tổ chức tài chính, tín dụng đặc biệt, là cơ quan, tổ chức để Nhà nước thực hiện quản lý linh hoạt nhất các vấn đề môi trường và là sân để huy động nguồn lực chung của xã hội. Đối với Lạng Sơn, thời gian qua đã chú trọng đến việc xây dựng và phát triển nguồn quỹ này và quỹ thực sự hoạt động hiệu quả, có được tổ chức, cơ sở ban đầu; đã hoạt động về tài chính phục vụ xã hội.Hoạt động thu gom rác thải ở Đồng ĐăngNăm 2008 đánh dấu một mốc đổi mới cơ bản đối với quỹ BVMT kể từ ngày thành lập. Khẳng định đó được ghi nhận bởi việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2008/QĐ-TTg ngày 3/3/2008 về tổ chức và hoạt động của quỹ BVMT Việt Nam (thay thế cho các nội dung tại Quyết định số 82) với nhiều điểm mới bổ sung để quỹ hoạt động mạnh và hiệu quả hơn. Trên cơ sở đó, quỹ BVMT tỉnh ta chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm...

LSO-Quỹ bảo vệ môi trường (BVMT) đóng vai trò hết sức quan trọng, là tổ chức tài chính, tín dụng đặc biệt, là cơ quan, tổ chức để Nhà nước thực hiện quản lý linh hoạt nhất các vấn đề môi trường và là sân để huy động nguồn lực chung của xã hội. Đối với Lạng Sơn, thời gian qua đã chú trọng đến việc xây dựng và phát triển nguồn quỹ này và quỹ thực sự hoạt động hiệu quả, có được tổ chức, cơ sở ban đầu; đã hoạt động về tài chính phục vụ xã hội.
Hoạt động thu gom rác thải ở Đồng Đăng
Năm 2008 đánh dấu một mốc đổi mới cơ bản đối với quỹ BVMT kể từ ngày thành lập. Khẳng định đó được ghi nhận bởi việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2008/QĐ-TTg ngày 3/3/2008 về tổ chức và hoạt động của quỹ BVMT Việt Nam (thay thế cho các nội dung tại Quyết định số 82) với nhiều điểm mới bổ sung để quỹ hoạt động mạnh và hiệu quả hơn. Trên cơ sở đó, quỹ BVMT tỉnh ta chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2009. Ngay khi hoạt động, Chi cục Bảo vệ môi trường đã có thông báo thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn. Cho đến nay, quỹ đã dần đi vào ổn định, hiện đã cấp 18 giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Trên thực tế đến nay vẫn còn một số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn chưa nộp phí bảo vệ môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường đã thường xuyên đôn đốc các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường. Tuy mới đi vào hoạt động nhưng với nguồn quỹ xây dựng được, năm 2010 tỉnh đã thực hiện hoạt động cho vay lãi suất ưu đãi và đã hoàn thành các thủ tục cho Công ty TNHH Huy Hoàng vay 1 tỷ đồng để kè chắn bờ suối Lao Ly thuộc dự án “Điểm tập kết, gom rác tại thành phố Lạng Sơn”. Như vậy, nhằm thực hiện tốt hoạt động tín dụng của quỹ BVMT theo cơ chế hỗ trợ, ưu đãi vay vốn phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực tiếp cận với các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, Hội đồng quản lý qũy BVMT tỉnh đã tăng cường hướng dẫn cho doanh nghiệp các thủ tục vay vốn, điều chỉnh lãi suất tương đương với lãi suất vốn kích cầu.
Theo dự kiến, qũy BVMT tỉnh tiếp tục đôn đốc các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh lập dự án và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; trước mắt, năm 2011 phải đạt 95% số đơn vị có dự án được phê duyệt và ký quỹ phải đạt trên 75%. Để có thêm nguồn vốn cho qũy BVMT, có thể vận động các doanh nghiệp đóng góp, nắm rõ các hoạt động và nguồn chi của Quỹ để có tiến độ giải ngân thích hợp, tiếp cận nhiều nguồn vốn vay khác nhau để đầu tư cho xử lý ô nhiễm môi trường; kiến nghị vay nguồn vốn của qũy BVMT Trung ương đầu tư cho xử lý ô nhiễm môi trường nếu nguồn vốn địa phương không đủ.

Về lâu dài, để phát triển mạnh nguồn quỹ này, tỉnh cần phải củng cố tổ chức mạng lưới để hướng tới một ngân hàng đặc biệt trong tương lai và để thu hút sự quan tâm của các tổ chức xã hội. Muốn vậy, quỹ cần tiếp tục tham khảo thêm các mô hình quỹ đặc biệt của các nước, đồng thời cơ quan chuyên môn cần có những bổ sung, điều chỉnh kịp thời phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Môi trường tương lai sẽ là tiềm năng đem lại nguồn tài chính rất lớn và là một trong những hướng chủ đạo của quỹ. Để tiếp cận được các tiềm năng vay vốn, quỹ cần đặc biệt chú trọng các dự án theo Quyết định 64 của Thủ tướng Chính phủ (xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng), cải tạo các lưu vực sông và xử lý rác sinh hoạt.

Trung Xuân