Thứ ba,  30/05/2023

Bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão

Bộ trưởng Y tế vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Theo đó, để bảo đảm tốt công tác khám, chữa bệnh, Bộ yêu cầu các bệnh viện và viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, y tế các bộ, ngành có kế hoạch bảo đảm công tác điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh trật tự; tổ chức trực đầy đủ theo bốn cấp.Xây dựng kế hoạch phòng, chống cháy nổ, thảm họa, tai nạn hàng loạt; phòng, chống rét cho người bệnh; hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới... Dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh trong những ngày Tết, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời. Đặc biệt chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Ngoài ra, các cơ sở khám, chữa bệnh cần tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh còn điều trị trong dịp Tết, đặc biệt chú ý người bệnh...

Bộ trưởng Y tế vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Theo đó, để bảo đảm tốt công tác khám, chữa bệnh, Bộ yêu cầu các bệnh viện và viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, y tế các bộ, ngành có kế hoạch bảo đảm công tác điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh trật tự; tổ chức trực đầy đủ theo bốn cấp.

Xây dựng kế hoạch phòng, chống cháy nổ, thảm họa, tai nạn hàng loạt; phòng, chống rét cho người bệnh; hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới… Dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh trong những ngày Tết, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời. Đặc biệt chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Ngoài ra, các cơ sở khám, chữa bệnh cần tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh còn điều trị trong dịp Tết, đặc biệt chú ý người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách… Hệ thống y tế dự phòng chủ động đối phó tình hình dịch bệnh có thể xảy ra trong dịp Tết, nhất là dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm và dịch cúm A (H1N1), A (H5N1), có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, hóa chất, bố trí cơ số giường bệnh và các phương tiện cấp cứu hiện có để sẵn sàng đáp ứng khi dịch xảy ra…

Theo Nhandan