Thứ năm,  02/12/2021

Ðến năm 2020, mật độ thuê bao in-tơ-nét khu vực nông thôn đạt 30-40%

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 119/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2020, đặt mục tiêu là 100% số xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn sẽ có điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông công cộng; mật độ thuê bao in-tơ-nét khu vực nông thôn đạt 30-40% mật độ bình quân toàn quốc.Đề án cũng đặt mục tiêu 100% số xã đồng bằng, trung du và hầu hết các xã miền núi có Báo Nhân Dân, báo Đảng của Đảng bộ địa phương trong ngày; bảo đảm hầu hết các hộ gia đình khu vực nông thôn nghe và xem được các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền thiết yếu. Các cơ quan nhà nước từ cấp quận, huyện, sở, ban, ngành hoặc tương đương trở lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng tới người dân và doanh nghiệp khu vực nông thôn. Các cơ quan Đảng, chính...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 119/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 – 2020, đặt mục tiêu là 100% số xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn sẽ có điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông công cộng; mật độ thuê bao in-tơ-nét khu vực nông thôn đạt 30-40% mật độ bình quân toàn quốc.

Đề án cũng đặt mục tiêu 100% số xã đồng bằng, trung du và hầu hết các xã miền núi có Báo Nhân Dân, báo Đảng của Đảng bộ địa phương trong ngày; bảo đảm hầu hết các hộ gia đình khu vực nông thôn nghe và xem được các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền thiết yếu. Các cơ quan nhà nước từ cấp quận, huyện, sở, ban, ngành hoặc tương đương trở lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng tới người dân và doanh nghiệp khu vực nông thôn. Các cơ quan Đảng, chính quyền từ Trung ương tới cấp xã có số máy điện thoại, hộp thư điện tử công khai để tiếp nhận và trả lời ý kiến phản ánh của người dân. Tổng kinh phí thực hiện Đề án này là hơn 24 nghìn tỷ đồng.

Theo Nhandan