Thứ ba,  18/01/2022

Hiệu quả chương trình hỗ trợ giảm nghèo theo địa chỉ ở Bình Gia

(LSO) – Để huy động mọi nguồn lực giảm nghèo, từ năm 2014, UBND huyện Bình Gia đã triển khai Chương trình 392/CTr-UBND ngày 2/6/2014 của UBND huyện về việc thực hiện chương trình vận động giúp đỡ hộ nghèo theo địa chỉ giai đoạn 2014 -2020. Theo đó, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện đã được hỗ trợ phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Từ năm 2015 đến nay, xã Mông Ân có gần 40 lượt tổ chức, cá nhân tham gia giúp đỡ 24 hộ nghèo. Anh Hoàng Văn Tướng, thôn Bản Muống, xã Mông Ân cho biết: Trước đây, gia đình tôi là hộ nghèo, cuộc sống vô cùng khó khăn. Năm 2015, gia đình được Trường Mầm non xã Mông Ân hỗ trợ 2 con dê giống, từ nuôi dê, gia đình tôi có thêm thu nhập, mở hướng phát triển sản xuất, đến năm 2017, gia đình đã thoát nghèo. Hiện tại, tôi tiếp tục phát triển đàn dê.

Nhờ chương trình hỗ trợ giảm nghèo theo địa chỉ, nhiều hộ nghèo ở Bình Gia có thêm sinh kế, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo

Ông Hoàng Văn Khoai, Phó Chủ tịch UBND xã Mông Ân cho biết: Thực hiện chương trình giảm nghèo theo địa chỉ, hằng năm, chúng tôi tiến hành rà soát, tìm hiểu nguyên nhân nghèo, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu hỗ trợ thực tế của các hộ nghèo để lập danh sách đăng ký hỗ trợ. Từ đó vận động các cơ quan, ban, ngành, cá nhân, doanh nghiệp, hỗ trợ giống, vốn để hộ nghèo phát triển sản xuất. Cùng với đó, xã phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, vận động các hộ dân nỗ lực phát triển sản xuất. Theo đó, năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của xã ước còn hơn 7%, giảm hơn 53% so với năm 2016.

Không chỉ ở xã Mông Ân, những năm qua , các tổ chức, cơ quan tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Gia đã tích cực hưởng ứng thực hiện chương trình vận động giúp đỡ hộ nghèo theo địa chỉ.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, toàn huyện có hơn 220 hộ nghèo được giúp đỡ với tổng số tiền hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, toàn huyện có 54 đơn vị tham gia giúp đỡ 19 hộ nghèo, với tổng số tiền gần 165 triệu đồng. Để chương trình phát huy được hiệu quả, các đơn vị hỗ trợ bằng việc làm, hiện vật cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng gia đình như: cây, con giống; hỗ trợ sửa nhà; khám chữa bệnh… Qua đó đã giúp các hộ nghèo có thêm sinh kế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Sau 6 năm thực hiện, chương trình vận động giúp đỡ hộ nghèo theo địa chỉ đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống của người dân huyện Bình Gia. Hiện tại, toàn huyện còn 15,9% hộ nghèo, giảm hơn 30% so với năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 36 triệu đồng/người/năm, tăng 1,6 lần so với năm 2016. Ông Lâm Đức Hùng, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện cho biết: Hằng năm, phòng tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn hỗ trợ các hộ nghèo. Trong quá trình hỗ trợ, chúng tôi phân bổ nguồn lực công khai, minh bạch, bảo đảm đủ mức hỗ trợ để phát huy hiệu quả, không dàn trải. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phấn đấu mỗi năm giúp đỡ từ 20 hộ nghèo trở lên.

Chương trình hỗ giảm nghèo theo địa chỉ đã mang lại hiệu quả và tạo được sự gắn kết sâu sắc, chặt chẽ giữa cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tổ chức đảng, chính quyền với người dân góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp. Phát huy kết quả đạt được, các cấp, ngành và Nhân dân huyện Bình Gia tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của chương trình để tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm sâu, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

THU DIỄM