Thứ sáu,  18/06/2021

Chi cục Dân số: Tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011

LSO-Ngày 20/1/2011, Chi cục Dân số tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân số-KHHGĐ năm 2010, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011. Dự hội nghị có lãnh đạo ngành Y tế, Giám đốc Trung tâm dân số các huyện và thành phố trong tỉnh.Năm 2010, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở; song được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành y tế và sự nỗ lực chung của toàn ngành, nên công tác Dân số-KHHGĐ tiếp tục đạt được những thành tựu vượt bậc. Do công tác giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách; công tác tham mưu chỉ đạo điều hành và sớm kiện toàn đội ngũ cán bộ nên việc thực hiện dịch vụ KHHGĐ, nhất là thực hiện các đợt chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ được tiến hành song song với đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục thay đổi hành vi cũng như làm tốt công tác thông tin báo cáo chuyên ngành và giám sát kiểm tra, nên quy mô dân số ổn định, tỷ lệ tăng dân số ở mức 0,9%; tỷ...

LSO-Ngày 20/1/2011, Chi cục Dân số tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân số-KHHGĐ năm 2010, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011. Dự hội nghị có lãnh đạo ngành Y tế, Giám đốc Trung tâm dân số các huyện và thành phố trong tỉnh.
Năm 2010, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở; song được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành y tế và sự nỗ lực chung của toàn ngành, nên công tác Dân số-KHHGĐ tiếp tục đạt được những thành tựu vượt bậc. Do công tác giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách; công tác tham mưu chỉ đạo điều hành và sớm kiện toàn đội ngũ cán bộ nên việc thực hiện dịch vụ KHHGĐ, nhất là thực hiện các đợt chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ được tiến hành song song với đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục thay đổi hành vi cũng như làm tốt công tác thông tin báo cáo chuyên ngành và giám sát kiểm tra, nên quy mô dân số ổn định, tỷ lệ tăng dân số ở mức 0,9%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm so với năm 2009. Công tác dịch vụ KHHGĐ cũng như chăm sóc sức khỏe sinh sản được thực hiện tốt hơn. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) là 83%, trong đó có 77% áp dụng các BPTT hiện đại.
Năm 2011, ngành dân số tập trung mọi nỗ lực cho công tác giảm sinh, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh 0,2%o, tỷ lệ tăng dân số là 0,87%, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 0,2-0,5% so với năm 2010. Tăng cường tuyên truyền Pháp lệnh Dân số, Nghị định của Chính phủ và Quyết định 21 của UBND tỉnh để nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác dân số và nâng cao chất lượng dân số.

MH